Sechrès

Obsèvasyon labou, ki kwit ak fann nan chalè a

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Prèske chak pati nan peyi nou an gen peryòd rediksyon presipitasyon. Si nou planifye pou sechrès, lè sa a nou kapab jwenn avantaj anpil ane nòmal oswa anpil ane lapli epi nou pa kapab rive nan ane sechrès yo san nou pa prepare.

Last updated: 04/17/2013 - 02:06 PM