Metewoloji Espasyal

eripsyon solè nan lespas

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Tèm "metewoloji espasyal" vle di kondisyon varyab (ki ka chanje) nan solèy ak nan lespas ki kapab enfliyanse pèfòmans teknoloji nou itilize sou Latè.

Metewoloji espasyal ki ekstrèm kapab pètèt lakòz domaj nan enfrastrikti enpòtan – sitou rezo elektrik – sa ki montre kijan li enpòtan pou nou prepare.

Last updated: 04/10/2013 - 09:19 AM