Main Content

Sa Loob ng Mataas na Gusali

 • Tandaan kung nasaan ang pinakamalapit na emergency exit.
 • Tiyakin na nalalaman mo ang isa pang daan papalabas sakaling barado ang una mong pinili.
 • Sumilong sa mesa kung may mga nalalaglag na bagay.
 • Lumayo sa mga cabinet, bookshelf o iba pang bagay na maaaring tumumba.
 • Tumalikod mula sa mga bintana at salamin.
 • Lumayo sa mga panlabas na pader.
 • Matukoy kung dapat mong manatili ilagay, "kanlungan-in-lugar" o makakuha ng layo.
 • Makinig para sa at sundin ang mga tagubilin.
 • Bitbitin ang iyong emergency supply kit, maliban kung may dahilan para isipin mong kontaminado na ito.
 • Huwag gamitin ang mga elevator.
 • Manatili sa kanan habang bumababa ng hagdan para mapadaan an gmga emergency worker na makaakyat.