Mga Bagyo

Tanaw mula sa kalawakan ng isang hurricane sa Gulf of Mexico

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Ang hurricane (malakas na bagyo) ay isang uri ng tropical cyclone o matinding tropikal na bagyo na nabubuo sa silangang Atlantic Ocean, Caribbean Sea, Gulf of Mexico, at sa kanlurang Pacific Ocean. Ang karaniwang cyclone ay may kasabay na mga thunderstorms, at sa Hilagang Hemisphere, isang pasalungat na pag-ikot ng mga hangin malapit sa balat ng lupa.

Lahat ng baybayin ng Atlantic at Gulf of Mexico ay apektado ng mga hurricane. Ang mga bahagi ng Hilagang-kanluran ng Estados Unidos at baybayin ng Pacific ay dumaranas din ng malalakas na ulan at baha taun-taon mula sa mga hurricane na nabuo sa labas ng Mexico. Ang panahon ng mga hurricane sa Atlantic ay tumatagal mula Hunyo hanggang Nobyembre, ang pinakamarami ay sa kalagitnaan ng Agosto hanggang sa pagtatapos ng Oktubre. Ang panahon ng mga hurricane sa Silangang Pacific ay nagsisimula sa Mayo 15 at nagtatapos sa Nobyembre 30.

Ang mga hurricane ay nakapagdudulot ng napakalawak na pagkasira sa mga baybayin ay ilang daang milya papasok sa lupa. Ang hurricane ay nakagagawa ng mga hanging humihigit sa 155 milya kada oras pati na ng mga ipuipo at mga mircroburst. Dagdag pa rito, ang mga hurricane ay nakagagawa ng malalakas na pag-unos sa mga baybayin at nagdudulot ng malawakang pagkasira dahil sa malakas na pag-uulan. Ang mga baha at lumilipad na debris (kalat) mula sa malalakas na hangin ay kadalasang mga nakamamatay at nakapipinsalang resulta ng mga pangyayaring ito sa lagay ng panahon. Ang mababagal na hurricane na kumikilos papunta s amga bulubunduking rehiyon ay karaniwang nagdadala ng partikular na malalakas na pag-ulan. Ang sobrang pag-ulan ay nagdudulot ng mga landslide o mudslide. Maaaring magkaroon ng mga flash flood dahil sa matinding pagbuhos ng ulan.

Sa pagitan ng 1970 at 1999, mas maraming tao ang nasawi mula sa pagbabaha ng tubig tabang sa loobang lupa na kaugnay ng mga tropical cyclones kaysa sa anumang panganib ng lagay ng panahon na nauugnay sa mga naturang bagyo.

Last updated: 04/29/2013 - 03:02 PM