Mga Pagguho ng Lupa at Pagdaloy ng Debris

Aerial view ng pagguho ng lupa pababa ng bundok na tinatakpan ng lupa

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Ang mga Pagguho ng lupa (landslide) ay nagaganap sa lahat ng estado at teritoryo ng ng U.S. at maaaring dulot ng iba't-ibang bagay kasama na ang mga lindol, bagyo, pagsabog ng bulkan, sunog at ng pagbabagong ginagawa ng tao sa lupa. Ang mga pagguho ng lupa ay mabilis na nangyayari, madalas ay walang babala at ang pinakamahusay na paghahanda ay ang manatiling nakababatid tungkol sa mga pagbabago sa loob at labas ng iyong tahanan na maaaring maghudyat na maaaring maganap ang pagguho ng lupa.

Sa isang pagguho ng lupa, maraming bato, lupa, o debris (kalat) ang bumababa sa nakahilig na bahagi ng lupa. Ang debris at putik na dumadaloy ay isang ilog ng bato, lupa, at iba pang debris na basang-basa ng tubig. Nabubuo ito kapag mabilis na naiipon ang tubig sa lupa kapag malakas ang pag-ulan o mabilis ang pagtunaw ng yelo, na bumabago sa lupa at ginagawa itong isang dumadaloy na ilog ng putik o "slurry." Maaaring dumaloy ito nang mabilis, nakagugulat at walang babala na kasingbilis pa ng avalanche (pagguho ng snow). Maaari rin itong dumaloy nang ilang milya mula sa pinanggalingan, at lumalaki ang sukat habang humuhugot ng mga puno, malalaking bato, kotse at iba pang bagay.

Ang mga problema sa pagguho ng lupa ay maaaring idulot ng hindi wastong pangangasiwa sa lupa, lalo na sa may bundok, kanyon at mga rehiyong baybayin. Sa mga lugar na nasunog ng mga forest at brush fire, ang mahinang kakayahan sa pag-uulan ay maaaring magsimula ng mga pagguho ng lupa. Maaaring mapababa ng pag-zone sa paggamit ng lupa, mga propesyonal na pagsisiyasat, at wastong pagdisenyo ang maraming problema sa pagguho ng lupa, putik, at debris.

Last updated: 03/29/2013 - 03:41 PM