Main Content

Sa Loob ng Tumatakbong Sasakyan

  • Kung mayroong pagsabog o iba pang dahilan na mahirap kontrolin ang sasakyan, pumagilid at ihinto ang kotse at mag-parking brake.
  • Kung emergency ay maaaring makaapekto sa pisikal na katatagan ng daanan ng mga sasakyan sa, maiwasan ang mga overpasses, tulay, mga linya ng kapangyarihan, mga palatandaan at iba pang panganib.
  • Kung ang isang linya ng kapangyarihan Nabibilang ang sa iyong kotse sa panganib ng electrical shock, manatili sa loob hanggang ang isang sinanay na tao inaalis ang wire.
  • Makinig sa radyo para sa impormasyon at tagubilin kapag mayroon nang ibinibigay.