Matinding Lagay ng Panahon

Matinding Lagay ng Panahon

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Bawat taon, libu-libong tao ang apektado ng panganib mula sa matinding lagay ng panahon tulad ng mga ipuipo at at matitinding thunderstorm. Ang nakaraang taon ang pinaka-aktibong taon ng mga sakuna sa nakaraang ilang taon, kung saan may mahigit sa 1,000 namatay dahil sa lagay ng panahon, at mahigit sa 8,000 napinsala.

Bawat estado sa U.S. ay dumanas ng mga ipuipo at matinding lagay ng panahon at bagaman ang iba ay higit kaysa sa iba pa- ang lahat ay nalalagay sa panganib at dapat na magsagawa ng mga hakbang para makapaghanda kapag tumama ang matinding lagay ng panahon sa inyong lugar. Ang pag-alam sa mga karaniwang panganib ng lagay ng panahon sa inyong lugar, sa iyong pagkamaaapektuhan at sa kung anu-anong pagkilos ang kinakailangan mong gawin ay maaaring makaligtas sa iyong buhay at sa buhay ng iba pa.

Imbudo ng Ipuipo
Mga Thunderstorm At Kidlat
Mga Pagbabaha
Isang larawan ng bagyo mula sa satellite

 

Last updated: 02/28/2014 - 11:03 AM