Mga Teknolohikal at Aksidenteng Panganib

Kasama sa mga Panganib na Teknolohikal at Aksidente ang mga panganib na teknolohikal tulad ng pagpalya ng nuclear power plant at mga insidente ng mapapanganib na materyales.Kadalasan, kaunti o walang babala na nauuna sa mga sakunang ito.

Sa kasamaang-palad, ang bilang ng posibleng sakunang aksidente na dulot ng dumaraming bilang ng mga bagong materyales at pagkakataong magkamali ang tao habang ginagamit ang mga materyales na ito.

Alamin kung anu-anong pagkilos ang isasama sa iyong planong pangsakuna ng pamilya para maghanda para sa at tumugon sa mga naturang insidente.Halimbawa, sa iyong tahanan, maaari kang matutong gumamit, mag-imbak at magtapon ng mga kemikal ng tahanan sa paraang makababawas sa posibilidad ng pinsala sa tao at kapaligiran.

Last updated: 03/28/2013 - 11:52 AM