Mga Thunderstorm At Kidlat

Lightning storm sa gabi

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Lahat ng thunderstorm ay mapanganib. Ang bawat thunderstorm ay lumilikha ng kidlat. Bagaman ang mga namatay sa kidlat ay bumaba sa nakaraang 30 taon, nagpapatuloy ang kidlat bilang isa sa tatlong pinakamataas pumapatay na may kinalaman sa bagyo sa Estados Unidos. Noong 2010 nagkaroon ng 29 namatay at 182 napinsala mula sa kidlat. Bagaman karamihan ng tinatamaan ng kidlat ay nabubuhay, ang gma taong tinamaan ng kidlat ay kadalasang nag-uulat ng matagalan at nakapanlulumpong mga sintomas.

Kasama sa iba pang kaugnay na panganib ng mga thunderstorm ang mga ipuipo, malalakas na hangin, hail at flash flooding. Ang flash flood ay ay responsible sa mas maraming namatay – mahigit sa 140 taun-taon – kaysa sa iba pang panganib na kaugnay ng thunderstorm. Ang mga dry thunderstorm na hindi nagbubuhos ng ulan na umaabot sa lupa ay pinakamadalas sa kanlurang Estados Unidos. Ang mga nahuhulog na patak ng ulan ay nag-eevaporate, ngunit maaari pa rin umabot sa lupa ang kidlat at magsimula ng mga wildfires.

Last updated: 04/02/2013 - 09:45 AM