Mga Wildfire

Isang helicopter na naglalaglag ng tubig mula sa himpapawid sa nasusunog na gubat

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Parami nang parami ang mga taong nananahan sa mga lugar na magubat – sa loob ng o malapit sa mga kagubatan, bukirin, o malalayong bulubunduking lugar. Doon, tinatamasa ng gma may-ari ng tahanan ang ganda ng kapaligiran ngunit hinaharap nila ang napakatotoong panganib ng wildfire (di-makontrol na sunog).

Bawat taon sa ating Bansa, may ilang tahanan na nakaliligtas – habang marami ang hindi – pagkatapos ng isang malaking wildfire. Silang mga nakaligtas ay halos laging dahil sa nakapaghanda ang mga may-ari sa posibilidad ng sunog, na isang di-matatakasang puwersa ng kalikasan sa mga ligar na malapit sa mga lupaing mababangis. Sa madaling salita – kung mahuhulaan, maiiwasan!

Ang mga wildfire ay kadalasang nagsisimula nang hindi napapansin. Ang mga sunog na ito ay kadalasang sinimulan ng kidlat o mga aksidente. Mabilis itong kumakalat, na nagpapaliyab sa mga palumpong, puno, at tahanan. Bawasan ang panganib sa pamamagitan ng paghahanda ngayon – bago tumama ang isang wildfire. Makipagkita sa iyong pamilya para magpasiya sa kung ano ang gagawin kung saan pupunta kapag may mga wildfire na nagbabadya sa inyong lugar. Sundin ang mga hakbang na inilista sa ibabasa kung paano magagawang protektahan ang iyong pamilya, tahanan, at ari-arian.

Last updated: 04/25/2013 - 10:21 AM