Mga Winter Storm At Matinding Lamig

Isang lansangan sa bayan na natabunan ng 3 talampakang snow

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Bagaman nagiging paiba-iba ang panganib mula sa mga lagay ng panahon na taglamig sa buong bansa, halos lahat ng Amerikano, maging saan pa man sila nakatira, ay malamang na haharap sa ilang uri ng matinding taglamig sa isang punto ng kanilang buhay. Ang mga winter storm ay maaaring maging katamtamang snow (niebe) sa loob ng ilang oras hanggang sa maging isang blizzard na may nakabubulag na snow na dala ng hangin, at tumatagal nang ilang araw. Maraming bagyo ang sinasabayan ng napakapanganib na pagbaba ng temperatura at kung minsan ay malakas na hangin, pagyelo, sleet (butil-butil na yelong ulan) at nagyeyelong ulan.

Isa sa mga pangunahing problema ay ang kakayahan ng taglamig na nakapuputol serbisyo sa init, kuryente at komunikasyon papunta sa iyong tahanan o opisina, kung minsan ay para sa ilang araw ang itinatagal. Ang malakas na buhos ng snow at matinding lamig ay maaaring magpatigil sa pagkilos ng isang buong rehiyon.

Tinatawag ng National Weather Service ang mga winter storm bilang "Deceptive Killers" (Mapanlinlang na Mamamatay-tao) dahil karamihan ng mga pagkamatay ay di-tuwirang nauugnay sa bagyo. Sa halip, angmga tao ay namamatay sa mga aksidente sa trapiko sa mga nagyelong lansangan at hypothermia mula sa matagalang pagkakababad sa lamig. Importanteng maging handa para sa lagay ng panahong taglamig bago ito tumama.

Last updated: 04/03/2013 - 10:35 AM