Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Asire ou estoke omwen yon kantite manje ak dlo pou twa (3) jou pou bèt kay nan twous pwovizyon ijans fanmi ou.

Bezwen patikilye fanmi yo

Sonje bezwen inik manm fanmi ou yo lè w ap prepare yon twous pwovizyon pou ijans ak yon plan ijans pou fanmi ou.

Pou Tibebe:

 • Lòt an bwat
 • Kouch
 • Bibwon
 • Lèt anpoud
 • Medikaman
 • Lenjèt imid
 • Pomad pou po ki vin wouj akòz kouch

Pou Adilt yo:

 • Mande doktè ou kijan pou estoke medikaman sou preskripsyon yo, tankou medikaman pou kè ak medikaman ipètansyon, ensilin, ak lòt medikaman sou preskripsyon.
 • Bezwen pou ratelye
 • Lantiy ak atik pou lantiy
 • Linèt siplemantè