Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Mete otokolan "Bèt Kay yo" sou pòt oswa fenèt ou, ansanm avèk enfòmasyon sou kantite ak kalite bèt kay ki lakay ou pou avèti sekouris yo.

Menas Nikleyè

Gid pou Abri Si Gen Eksplozyon Nikleyè

Abri selon divès kalite bilding ak materyo bilding yo

Chif ki nan imaj sa a reprezante yon 'faktè rediksyon dòz.' Yon faktè rediksyon dòz 10 vle di yon moun ki nan zòn sa ta jwenn 1/10yèm dòz yon moun ki deyò. Yon faktè rediksyon dòz 200 vle di yon moun ki nan zòn sa ta ka resevwa 1/200yèm dòz yon moun ki deyò.