Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Dapat kang maykaroon ng hindi bababa sa isang lumang modelong may kord na telepono, dahil ang walang kord o cellular na mga telepono ay maaaring hindi gumana sa oras ng emergency.

Publications

Mga Pang-indibidwal at Pang-pamilyang | Negosyo

Pag-order ng Mga Lathala

Ang mga indibidwal o samahan na nais mag-order ng mga naka-print na kopya ng mga lathala ng Ready  ay maaaring gawin ito sa paggtawag sa  1-800-BE-READY. Maaaring humiling ng maraming kopya sa pagtawag sa FEMA Warehouse sa 1-800-480-2520

Pag-download ng Mga Lathala

Ang U.S. Department of Homeland Security ay gumawa ng mga file para sa mga lathala ng Ready Campaign na maaaring i-download ng publiko ng walang bayad. Bilang resulta, ang mga samahan ay maaaring paramihin ang mga materyak na ito at makatulong na mapalawak ang naaabot ng mahalagang impormasyong ito.

Mga Takda sa Paggamit ng Reprint

Sa pagpaparami ng lathala, sumasang-ayon ka sa sumusunod:

 1. Ang nilalaman, mga litrayo, graphics at figures ay iibahin sa anumang paraan na ayon sa pinayagang pagpapasadya.
 2. Ang mga materyal ay hindi dapat na gamitin o i-display sa anumang paraan na ang Department of Homeland Security o ang U.S. Government ay ini-endorso ang iyong kompanya o mga serbisyo.

Kung mayroon kang anumang komento o alalahanin tungkol sa kasunduan, mangyaring makipag-ugnayan sa  FEMA's Office of Public Affairs at 202-646-4600.


Pang-indibidwal at Pang-pamilyang Lathala

 • Family Emergency Plan (FEP) ( Plano kung may Emergency ng Pamilya ) US Letter - 8.5" x 11" Isa itong full-color, two-sided na dokumento. PDF format - 522 Kb
  Adobe Acrobat Required, 522 Kb  Adobe Acrobat PDF - Print Bersyon
  Adobe Acrobat Required, 397 Kb  Microsoft Excel Bersyon
 • May Saysay ang Paghahanda. Maghanda na Ngayon. Trifold Brochure
  Isa itong full-color, two-sided, tri-fold na pulyeto. PDF format - 989 Kb

  Acrobat Reader Required, 989 Kb  Adobe Acrobat PDF
 • Listahan ng Supply kapag may Emergency
  Ang na-download na ito ay isang full-color, two-sided, tri-fold na pulyeto. PDF format - 239 Kb
  Acrobat Reader Required, 239 Kb  Adobe Acrobat PDF
  Text Version, 4 Kb  Text na Bersyon
 • "Matatandang Mga Amerikano" Apat na Tiping Pulyeto
  Isa itong full-color, two-sided, apat na tuping pulyeto. PDF format - 212 Kb
  Acrobat Reader Required, 212 Kb  Adobe Acrobat PDF
  Text Version, 14 Kb  Text na Bersyon
 • "Mga Kapansanan at Espesyal na Mga Pangangailangan" Apat na tuping Pulyeto
  Isa itong full-color, two-sided, apat na tuping pulyeto. PDF format - 331Kb
  Acrobat Reader Required, 331Kb  Adobe Acrobat PDF
  Text Version, 14 Kb  Text na Bersyon
 • "Impormasyon para sa mga May-ari ng Mga Alagang Hayop" Tatlong tuping Pulyeto
  Isa itong full-color, two-sided, tatlong tuping pulyeto. PDF format - 2 Mb
  Acrobat Reader Required, 2 Mb  Adobe Acrobat PDF
  Text Version, 14 Kb  Text na Bersyon

(bumalik sa itaas)

Mga Latlaha na Pang-negosyo

 • Ang na-download na ito ay 2-sided, 4-color apat na tuping dokumento. PDF format - 269 Kb
  Acrobat Reader Required, 269Kb  Adobe Acrobat PDF

(bumalik sa itaas)