Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Maging paano man nagaganap ang pagbaha, ang mga alituntunin para maging ligtas ay simple lang: pumunta sa mas mataas na lugar at lumayo sa tubig-baha.

Mga Pagkawala ng Kuryente

Naganap ang pinakamalaking Pagkawala ng Kuryente sa kasaysayan ng Estados Unidos noong Agosto 14, 2003, na nagdulot ng kawalan ng kuryente sa humigit-kumulang 50 milyong katao. Maaaring maganap ang mga pagkawala ng kuryente kahit saan, at kahit na sinuman, kaya't mahalaga ang pagiging handa.

Hakbang 1: Kumuha ng Kit

Kumuha ng Listahan ng Supply kapag may Emergency, na binubuo ng mga bagay na tulad ng hindi nasisirang pagkain, radyong pinapagana ng baterya o hand-crank, karagdagang flashlight at mga baterya.

Hakbang 2: Gumawa ng Plano

Ihanda ang Iyong Pamilya

 • Gumawa ng Planong Pampamilya para sa Oras ng Emergency. Maaaring hindi magkakasama ang mga pamilya sa pagdating ng sakuna, kung kaya't mahalagang alam kung paano matatawagan ang bawat isa, paano kayo muling magkakasama at anong gagawin ninyo sa oras ng emergency.
 • Planuhin ang mga lugar kung saan magkikita-kita ang iyong pamilya, sa loob at sa labas ng iyong kalapit na lugar.
 • Maaaring mas madaling tumawag sa malayong lugar kaysa tumawag sa bayan, kung kaya't ang kontak sa labas ng bayan ay maaaring mas nasa mabuti katayuan para kontakin ang mga magkakahiwalay na miyembro ng pamilya.
 • Maaaring nais mo ring magtanong tungkol sa mga plano sa oras ng emergency sa mga lugar na naglalagi ang iyong pamilya: sa trabaho, daycare at paaralan. Kung walang naihandang plano, pag-isipan ang pagboboluntaryo upang makatulong sa paggawa nito.
 • Tiyaking isaalang-alang ang tiyak na pangangailangan ng mga miyembro ng iyong pamilya.
  • Abisuhan ang mga tagapangalaga at tagapag-alaga ng bata tungkol sa iyong plano.
  • Gumawa ng mga plano para sa iyong mga alagang hayop.
  • Kung gumagamit ng pinapaandar ng baterya na wheelchair, life-support system, o iba pang umaasa sa kuryenteng kagamitan, tawagan ang kumpanya ng iyong kuryente bago may maganap na mga biglaang pagkawala ng kuryente. Maraming mga kumpanya ng kuryente ang may listahan at mapa ng mga lugar ng parokyanong umaasa sa kuryente sa oras ng emergency. Tanungin sa kanila kung ano ang mga alternatibo sa iyong lugar. Makipag-ugnayan sa customer service department ng (mga) lokal na kumpanya ng iyong utilidad upang malaman kung may ganitong serbisyo sa iyong komunidad.
 • Dumalo sa klase ng Community Emergency Response Team (CERT) sa iyong lokal na Citizen Corps chapter. Panatilihing napapanahon ang iyong pagsasanay.

Hakbang 3: Magkaroon ng Sapat na Kaalaman

Ihanda ang Iyong Tahanan

 • Punuin ang mga lalagyang plastik ng tubig, mag-iwan ng kaunting espasyo sa loob ng bawat isa para sa paglawak ng espasyo sa pagyeyelo ng tubig. Ilagay ang mga lalagyan sa refrigerator at frezer. Ang pinalamig o pinayelo na tubig ay makatutulong sa pagpapanatiling malamig ang pagkain ng ilang oras kung mawawalan ng kuryente.
 • Kung gumagamit ka ng gamot na nangangailangang mailagay sa refrigerator, marami sa mga ito ang maaaring ilagay ng ilang oras sa nakasarang refrigerator nang walang problema. Kung hindi sigurado, magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko.
 • I-back up ang mga file sa computer at mga operating system. Pag-isipang bumili ng mga karagdagang baterya at pang-convert ng kuryente kung gumagamit ka ng isang laptop computer.
 • Patayin ang lahat ng mga computer, monitor, printer, copier, scanner at iba pang de-kuryenteng aparato kapag hindi ginagamit ang mga ito.
 • Bumili ng mataas na kalidad ng surge protector para sa iyong de-kuryenteng kagamitan.
 • Kung mayroon kayong de-kuryenteng tagabukas ng garahe, alamin kung nasaan ang manual release lever at pag-aralan kung paano pagaganahin ito.
 • Kung may telepono kayo sa bahay o sa trabaho na nangangailangan ng kuryente upang gumana (gaya ng walang kord na telepono), magplano para sa alternatibong komunikasyon, kasama na ang pagkakaroon ng karaniwang handset ng telepono, cellular na telepono, radyo o pager.
 • Panatilihin na hindi bababa sa kalahati ang laman ng tangke ng gas ng kotse dahil nakasalalay sa kuryente ang pagpapadaloy ng gas sa mga estasyon ng gas.
 • Tandaan na ang mga kagamitan na tulad ng automated teller machines (ATMs) ay maaaring hindi gumana kapag walang kuryente, kung kaya't siguruhing mayroon kang karagdagang pera sa bahay.
 • Alamin kung nakatira ka sa lugar na may nakatakdang paulit-ulit na pagkawala ng kuryente. Nagaganap ang nakatakdang paulit-ulit na pagkawala ng kuryente kapag pinatay ng kumpanya ng kuryente ang kuryente sa ilang piling lugar upang makatipid ng kuryente. Karaniwang isang oras ang mga pagkawala ng kuryente, at pagkatapos ay ibiabalik ang kuryente at sa ibang lugar naman ito pinapatay. Ang mga ospital, control tower ng paliparan, himpilan ng pulisya, at bombero ay madalas na hindi isinasama sa mga nakatakdang halinhinang pagkawala ng kuryente. Maaaring maganap ang mga ito sa anumang oras ng araw at maaaring makaapekto sa isang lugar nang higit sa minsan sa isang araw.
 • Alamin kung paano mapapanatiling ligtas ang pagkain sa oras ng at pagkatapos ng emergency sa pamamagitan ng pagbisita sa: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html

Makinig sa mga Lokal na Opisyal

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong estado at lokal na pamahalaan. Sa anumang emergency, palaging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga opisyal ng lokal na pangasiwaang pang-emergency. Karaniwan, nagaganap ang mga nakatakdang halinhinang pagkawala ng kuryente kapag tumataas ang paggamit ng kuryente, lalo na sa mainit na panahon kapag maraming mga tao ang gumagamit ng air conditioning upang magpalamig. Sinusubukan ng mga kumpanya ng kuryente na magbigay ng babala kung papatayin nila ang kuryente ng isang lugar, ngunit hindi nila laging maaaring gawin iyon.

Para sa iba pang impormasyon sa pagpaplano at paghahanda para sa mga pagkawala ng kuryente at pati na rin ang gagawin sa panahon ng at pagkatapos ng pagkawala ng kuryente, bisitahin ang website ng American Red Cross.