Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Dapat kang maykaroon ng hindi bababa sa isang lumang modelong may kord na telepono, dahil ang walang kord o cellular na mga telepono ay maaaring hindi gumana sa oras ng emergency.

Malinis na Hangin

Ang mga ilang posibleng emergency ay maaaring magdala ng napakaliit na "junk" sa hangin. Halimbawa ang pagbaha ay maaaring makapagpatubo ng mga amag sa hangin na maaaring makapagbigay sa iyo ng sakit at ang pagsabog ay maaaring magkalat ng napakapinong pira-pirasong bagay na maaaring makapinsala sa baga. Ang isang pag-atakeng biyolohiko ng terorista ay maaaring magpakalat ng mga mikrobyo na maaaring makapagbigay sa iyo ng sakit kung malalanghap o makapasok sa bukas na sugat. Marami sa mga bagay na ito ay maaari lamang na makasakit lang kung makakapasok ang mga ito sa iyong katawan, kaya't pag-isipan ang paggawa ng harang sa pagitan mo at ng anumang kontaminasyon.

Proteksiyon sa Ilong at Bibig

Ang mga takip sa mukha o makapal na cotton na materyal, na kasyang-kasyang tumatakip sa iyong ilong at bibig at kasyang-kasya para sa bawat miyembro ng pamilya. Gawin ang abot ng iyong makakaya upang makagawa ng pinaka-eksaktong magkakasya para sa mga bata.

Maging handa na gamitin kung ano ang mayroon ka upang protektahan ang iyong ilong, bibig, mata at sugat sa iyong balat. Anuman ang eksaktong kakasya sa iyong ilong at bibig, kasama na ang siksik ang pagkahabing cotton na tela, ay makakatulong para salain ang mga kontaminasyon sa emergency. Napakahalaga na halos lahat ng hangin na iyong mahihinga ay manggagaling sa mask o tela, hindi sa paligid nito.

Gawin ang abot ng iyong makakaya upang makagawa ng pinaka-eksaktong magkakasya para sa mga bata. May iba't ibang uri ng takip sa mukha na maaari nang bilhin sa mga hardware at may grado batay sa kung gaano kaliit ang bagay na masasala ng mga ito sa layuning pang-industriya.

Sa mga iba't ibang uri ng mga emergency na maaaring maganap, walang iisang solusyon para sa paggawa ng harang sa pagitan mo at ng anumang kontaminasyon sa hangin. Ang simpleng telang pantakip sa mukha ay maaaring makasala ng ilang nasa hangin napakaliliit na bagay o mga mikrobyo na maaari mong mahinga, ngunit maaaring hindi ka maprotektahan laban sa mga kemikal na gas. Gayunman, ang pantakip sa iyong ilong at bibig kung may emergency ay mas mabuti pa rin kaysa sa wala. Ang paglimita kung gaano karaming kakaibang bagay ang malanghap ay maaaring maapekto kung ikaw ay magkakasakit o hindi o magkaroon ng karamdaman.

Iba pang mga Pantakip

  • Matibay na mga plastik na bag ng basura o mga piraso ng plastik
  • Duct tape
  • Gunting

May mga sitwasyon kapag nananatili at gumagawa ng harang sa pagitan mo at ng posibleng kontaminadong hangin sa labas, isang proseso na kilala bilang"pagsilong-sa-kinaroroonan," na mahalaga upang manating buhay. Maaari mong gamitin ang mga bagay na ito upang lagyan ng tape ang mga bintana, pintuan, at daanan ng hangin kung kailangan mong sarhan ang silid mula sa kontaminasyon sa labas. Pag-isipang gupitin na at lagyan ng palatandaan ang mga materyal na ito. Anumang magagawa mo nang mas maagap ay makatitipid ng oras sa oras ng pangangailangan.

Gamitin ang makukuhang impormasyon upang suriin ang sitwasyon. Kung makakita ka ng maraming pira-pirasong bagay sa hangin, o sinabi ng mga lokal na awtoridad na ang hangin ay lubhang nakontaminado, maaari mong gamitin ang mga bagay na ito upang lagyan ng tape ang mga bintana, pintuan at daanan ng hangin kung kailangan mong sarhan ang silid.

HEPA (High Efficiency Particulate Air Filtration) Filter Fans

Sa oras na nasarhan na ang silid ng mga piraso ng plastik at duct tape, nakagawa ka na ng mas mahusay na harang sa pagitan mo at ng anumang kontaminasyon sa labas. Gayunpaman, walang perpektong pagsara at malamang na may mga butas. Dagdag pa rito, malamang na iyong matuktuklasan ang iyong sarili sa isang lugar na kontaminado na rin ng kaunti.

Pag-isipan ang madlaig mabitbit na air purifier, na may HEPA filter, upang makatulong sa pagtanggal ng mga kontaminasyon sa silid kung saan kayo sumisilong. Ang mga lubhang maasahan na mga pansalang ito ay may maliit na salaan na maaaring makahuli ng maliit na partikulo, kabilang ang ilang mga bagay na biyolohiko. Sa oras na makulong sa loob ng HEPA filter hindi na makapasok ang kontaminasyon sa iyong katawan at hindi ka na magkakasakit. Kahit na ang mga pansalang ito ay napakahusay sa pagsala ng alikabok, amag, usok, mga ahente na biyolohiko at iba pang mga kontaminasyon, hindi mahaharang ng mga ito ang kemikal na gas.

May mga ilang tao, lalong-lalo na ang mga may malalang allergy at hika, ang gumagamit ng mga HEPA filter sa mga mask, madaling mabitbit na air purifier gayundin sa modelong pang-malaking bahay o sa industriya upang patuloy na masala ang hangin.