Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Sa isang masamang kalagayan ng panahon, ang pakikinig sa estasyon ng balita o sa isang NOAA Weather Radio ay makatutulong sa iyong manatiling may kaalaman kung ano ang gagawin.

Mga Lindol

Ang lindol ay bigla, mabilis na pagyanig ng lupa, sanhi ng paghihiwalay at paggalaw ng bato sa ilalim ng lupa. Kahit na ang mga lindol ay paminsan-minsan pinaniniwalaan na isang pangyayari sa West Coast lamang, sa katunayan may 45 estado at mga teritoryo sa kabuuan ng Estados Unidos ang may katamtaman hanggang sa mataas na panganib sa mga lindol kabilang dito ang New Madrid fault line sa Central U.S. Dahil imposibleng masasabi kung kailan magaganap ang lindol, mahalagang ikaw at ang iyong pamilya ay nakahanda nang maaga.

Hakbang 1: Kumuha ng Kit

Kumuha ng Listahan ng Supply kapag may Emergency, na binubuo ng mga bagay na tulad ng hindi nasisirang pagkain, radyong pinapagana ng baterya o hand-crank, karagdagang flashlight at mga baterya. Malamang na naisin mong maghanda ng madaling mabitbit na kit at itabi ito sa iyong kotse. Dapat na kasama sa kit na ito ang mga:

 • Mga kopya ng iniresetang gamot at mga medikal na supply;
 • Mga kumot at unan at damit, kasama na ang mga sleeping bag at unan;
 • Nakaboteng tubig, de-bateryang radyo at karagdagang baterya, first aid kit, flashlight;
 • Mga kopya ng mga mahalagang dokumento: lisensiya sa pagmamaneho, Social Security card, katibayan kung saan nakatira, mga polisa sa seguro, testamento, kasunduan, sertipiko ng kapanganakan at kasal, rekord sa pagbayad ng buwis, atbp.

Hakbang 2: Gumawa ng Plano

Ihanda ang Iyong Pamilya

 • Gumawa ng Planong Pampamilya para sa Oras ng Emergency. Maaaring hindi magkakasama ang mga pamilya sa pagdating ng sakuna, kung kaya't mahalagang alam kung paano matatawagan ang bawat isa, paano kayo muling magkakasama at anong gagawin ninyo sa oras ng emergency.
 • Planuhin ang mga lugar kung saan magkikita-kita ang iyong pamilya, sa loob at sa labas ng iyong kalapit na lugar.
 • Maaaring mas madaling tumawag sa malayong lugar kaysa tumawag sa bayan, kung kaya't ang kontak sa labas ng bayan ay maaaring mas nasa mabuti katayuan para kontakin ang mga magkakahiwalay na miyembro ng pamilya.
 • Maaaring nais mo ring magtanong tungkol sa mga plano sa oras ng emergency sa mga lugar na naglalagi ang iyong pamilya: sa trabaho, daycare at paaralan. Kung walang naihandang plano, pag-isipan ang pagboboluntaryo upang makatulong sa paggawa nito.
 • Tiyaking isaalang-alang ang tiyak na pangangailangan ng mga miyembro ng iyong pamilya.
  • Abisuhan ang mga tagapangalaga at tagapag-alaga ng bata tungkol sa iyong plano.
  • Gumawa ng mga plano para sa iyong mga alagang hayop.
 • Dumalo sa klase ng Community Emergency Response Team (CERT) sa iyong lokal na Citizen Corps chapter. Panatilihing napapanahon ang iyong pagsasanay.

Hakbang 3: Magkaroon ng Sapat na Kaalaman

Ihanda ang Iyong Tahanan

 • Ikabit nang mabuti ang mga istante sa pader.
 • Ilagay ang mga malaki o mabigat na bagay sa mga mas mababang istante.
 • Itago ang mga nababasag na gamit tulad ng de-boteng pagkain, mga babasagin plato, tasa at iba pa sa mga mababa, nakasarang kabinet na may kandado.
 • Ibitin ang mga mabigat na bagay tulad ng mga litrato at salamin nang malayo sa mga kama, upuan, at saanman na umuupo ang mga tao.
 • Itali nang husto ang mga ilaw na nakabitin.
 • Ipagawa ang mga may sirang kawad ng kuryente at mga sumisingaw na koneksyon ng gas. Ang mga ito ay posibleng magdulot ng panganib ng mga sunog.
 • Itali nang mabuti ang water heater sa pamamagitan ng pagtali nito sa wall stud at iturnilyo ito sa sahig.
 • Ipagawa ang anumang ng mga malalim ba bitak sa kisame o pundasyon. Humingi ng payo ng eksperto kung may mga palatandaan ng pagkasira sa istruktura.
 • Itago ang mga weed killer, pestisidyo, at mga madaling mag-apoy na produkto sa saradong kabinet na may kandado at sa mga nasa ilalim na istante.
 • Tukuyin ang mga Ligtas na Lugar sa loob at labas tulad ng ilalim ng matibay na kasangkapan o sa pader na malayo sa salamin na maaaring mabasag at tumalsik na mga bintana, salamin, litrato o kung saan may mga mabigat na istante ng libro o iba pang mabigat na mga kasangkapan na maaaring matumba.
 • Alamin kung paano mapapanatiling ligtas ang pagkain sa oras ng at pagkatapos ng emergency sa pamamagitan ng pagbisita sa: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html (sa ingles)

Ihanda ang Inyong Negosyo

Ipapakita ng QuakeSmart.org sa inyo kung paano makakatulong ang Mitigasyon sa inyo at paano mababawasan ang inyong mga panganib sa tatlong mga hakbang: Understanding What's the Risk (sa ingles), Making a Plan (sa ingles) and Getting the Work Done (sa ingles). Ang bawat hakbang ay mayroong checklist upang gabayan ka.

Makinig sa mga Lokal na Opisyal

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong estado at lokal na pamahalaan. Sa anumang emergency, palaging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal na namamahala sa panahon ng emergency.

Para sa iba pang impormasyon kung paano magplano at maghanda para sa mga lindol gayundin kung ano ang gagawin habang at pagkatapos ng lindol, bisitahin ang: Federal Emergency Management Agency (sa ingles), NOAA Watch (sa ingles) or American Red Cross (sa ingles).


Alamin ang tungkol sa The Great California ShakeOut. Bisitahin ang http://www.shakeout.org/