Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Kung ikaw ay nasa tirahan habang may sunog, pumunta sa dati nang naitalagang lugar na pagkikitaan at manatili roon. Huwag kailanman bumalik sa isang nasusunog na gusali.

Mga Pagsabog

Kung Mayroong Pagsabog.

 • Sumilong sa ilalim ng iyong mesa o sa isang matibay na mesa.
 • KAAGAD ng Lumabas sa gusali.
 • Huwag gamitin ang mga elevator.
 • Tumingin sa paligid para sa sunog at mga iba pang panganib.
 • Dalhin ang iyong emergency supply kit kung may oras pa.

Kung Mayroong Sunog

 • KAAGAD ng Lumabas sa gusali.
 • Gumapang nang mababa kung mayroong usok
 • Gumamit ng basang tela, kung maaari, upang takpan ang iyong ilong at bibig.
 • Gamitin ang likod na bahagi ng iyong kamay upang maramdaman ang itaas, ibaba, at gitnang bahagi ng mga nakasarang pinto.
 • Kung ang pinto ay hindi mainit, humarap dito at buksan ito nang dahan-dahan.
 • Kung ang pinto ay mainit, huwag itong buksan. Maghanap ng ibang daan palabas.
 • Huwag gamitin ang mga elevator.
 • Kung may apoy sa katawan mo, huwag tumakbo. Huminto-humiga-gumulong upang mapatay ang apoy.
 • Kung nasa tirahan ka, pumunta sa dating itinalagang lugar na pagkikitaan.
 • Ipunin ang ang mga miyembro ng pamilya at maingat na subaybayan ang mga maliit na bata.
 • Huwag kailanman bumalik sa isang nasusunog na gusali.

Kung Ikaw ay Nakulong sa Pinagguhuan

 • Kung maaari, gamitin ang flashlight upang i-signal ang iyong lugar sa mga tagasagip.
 • Iwasan ang mga hindi kinakailangang paggalaw upang hindi kumalat ang alikabok.
 • Takpan ang iyong ilong at bibig ng anumang nasa sa iyo. (Ang mga makapal at siksik na materyal ay mabuting pangsala. Subukang huminga sa materyal.)
 • Kumatok sa isang tubo o pader upang marinig ng mga tagasagip kung nasaan ka.
 • Kung maaari, gamitin ang pito upang mag-signal sa mga tagasagip.
 • Sumigawlamang kung wala ng iba pang magagawa. Ang pagsigaw ay maaaring maging sanhi upang makalanghap ng mapanganib na dami ng alikabok ang tao.