Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Isama sa iyong emergency supply kit ang mga paboritong laruan ng iyong alagang hayop, treats o mga tulugan. Ang mga nakasanayang mga bagay ay nakatutulong na mabawasan ang stress ng iyong alagang hayop kapag may emergency.

Mga Pagbaha

Para sa tulong sa pagbangon pagkatapos ng sakuna, bisitahin ang:
DisasterAssistance.gov
(sa ingles)

Kabatiran sa Kaligtasan sa Pagbabaha

Ang mga estado sa Gitnang Kanluran ay partikular na nasa panganib ng pagkatunaw ng snow at pagbara ng yelo na nagdudulot ng baha sa tagsibol, ngunit nasa panganib din ang lahat ng estado ng bansa. Nobenta porsiyento ng mga natural na kalamidad sa U.S. ay dahil sa pagbabaha at beinte porsiyento ng mga paghahabol sa seguro sa pagkakabaha ay nagmumula sa labas ng mga lugar na mataas ang panganib.

Mahalagang maging handa sa pagbabaha kahit saan ka pa naninirahan, ngunit partikular na kung nasa mababang lugar ka, malapit sa tubig o nasa ibaba ng isang dam. Kahit na ang napakaliit na batis o tuyong sapa ay maaaring umapaw at magdulot ng pagbaha. May tatlong hakbang na maaaring gawin ang bawat tao ngayon, upang maihanda nang mas mabuti ang kanilang mga sarili at kanilang mga pamilya: (1) maghanda ng kit, (2) gumawa ng plano, at (3) alamin ang mga panganib ng pagbabaha sa inyo

Mga Interactive na Babasahin Tungkol sa Panganib ng Pagbabaha

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagbabaha, panganib ng kawalang pinansiyal dahil sa pagbabaha, at pag-aaral sa mga seguro sa pagbabaha

Mga Pambansang Fact Sheet sa Pagbabaha