Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Tandaang regular na irepaso ang inyong plano, mag-update ng impormasyon ng kokontakin at tingnan ang mga supply sa iyong kit upang matiyak na walang nagpaso, nasira o napalitan.

Kaligtasan ng Pagkain sa Panahon ng Emergency

Ang pagbaha, sunog, sakuna sa buong bansa, o pagkawala ng kuryente dahil sa malakas na hangin, snow, o yelo ay maaaring ilagay sa alanganin ang pagiging ligtas ng inyong pagkain. Ang malaman kung ano ang gagawin bago at pagkatapos ng isang emergency ay makakabawas ng iyong panganib sa sakit. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gabay na ito, mababawasan rin ninyo ang dami ng pagkain na maaaring masayang dahil sa pagkakapanis.

Maaaring magaganap ang mga pagkawala ng kuryente sa anumang oras sa buong taon at maaaring tumagal ng ilang oras hanggang ilang araw para maibalik ang kuryente sa mga tirahang lugar. Kapag walang kuryente o ibang mapagkukunan, ang mga pagkaing nakalagay sa mga refrigerator o freezer ay maaaring maging hindi ligtas. Ang mga mikrobyo sa pagkain ay mabilis na dumarami sa temperaturang pagitan ng 40 at 140 °F, at kung makain ang mga ito, maaaring mayadong magkasakit ang mga tao.

Alamin kung paano mapapanatiling ligtas ang pagkain habang at pagkatapos ng isang emergency sa pamamagitan ng pagbisita sa http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html.