Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Dapat kang magtabi ng mga sapat na supply para sa hindi kukulangin sa tatlong araw sa iyong tirahan upang matugunan ang iyong mga pangangailangan at ng iyong pamilya.

Sa Mataas na Gusali

 • Tandaan kung nasaan ang pinakamalapit na labasang pang-emergency.
 • Tiyaking nalalaman mo ang ibang daan palabas kung sakaling naharangan ang una mong piniling daanan.
 • Magtago sa desk o mesa kung nagbabagsakan ang mga bagay-bagay.
 • Lumayo sa mga kabinet, mga estante ng libro o iba pang mga bagay na maaaring bumagsak.
 • Talikuran ang mga bintana at salamin.
 • Lumayo sa sa mga pader.
 • Isipin kung mananatili, "sumilong sa kinaroroonan" o lumikas.
 • Makinig para sa at sundin ang mga tagubilin.
 • Dalhin ang iyong emergency supply kit, maliban na lang kung sa tingin mo ay nakontamina na ito.
 • Huwag gamitin ang mga elevator.
 • Manatili sa kanan habang bumababa ng hagdan upang makapanik nang maayos ang mga manggagawa sa emergency.