Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready Kids
Alamin ang mga Katotohanan

Si Hector, ang Hummingbird

OK, may supply kit at plano ka na ngayon, ngunit ano ba talaga ang alam mo tungkol sa iba't ibang uri ng mga panahon at iba pang mga hindi inaasahang sitwasyon? Maaaring nakalilito ang mga salita at mga termino na naririnig mo sa isang emergency. Narito ang overview ng mga pinaka-karaniwang termino, pati na rin ang mga Web site na maaari mong bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon.

Buhawi

Impormasyon sa Buhawi mula sa FEMAIsang napakalakas na bagyo na lumilitaw na hugis imbudo o cone na may kasamang hangin na simbilis ng hanggang 300 milya sa bawat oras. Karaniwang nagkakaroon ng mga buwahi sa mga buwan ng Marso hanggang Agosto, ngunit maaari pa ring mangyari ang mga ito sa anumang oras. Maaaring mangyari ang mga ito saan mang estado ngunit pinaka-karaniwan sa Arkansas, Iowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, at Texas- isang lugar na karaniwang tinatawag na "Tornado Alley".

Ang "Tornado" ay ang ginagamit na salita ng mga mandaragat noong ika-14 na siglo sa napakalakas at mahanging bagyo. Maaaring galing ito sa salitang Kastila na tronada na ang kahulugan ay "thunderstorm."

Kung may mga ulat sa panahon o balita na nagsasabing may buhawi sa iyong lugar, ang pinakamahalagang dapat na gawin ay ang sumilong kaagad sa isang lugar na walang mga bintana, gaya ng banyo o sa isang basement.I-click dito para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga buhawi(sa ingles)

Lindol

I-click dito para sa mga karagdagang impormasyon mula sa FEMA tungkol sa Mga Lindol Ang paggalaw ng lupa sa mga bitak nito (tinatawag na mga default line) sa ibabaw ng ng lupa. Ang mga lindol ay sinusukat ng isang bagay na tinatawag na Richter scale. Kahit na ang mga lindol ay karaniwan sa West Coast, maaaring mangyari ang mga ito sa 45 estado at mga teritoryo ng United States.

Noong 1280, "earthquakes" ay tinatawag noon na "eorthequakynge".

Kapag may lindol, tandaang DUMAPA, MAGTAGO at MANATILI ROON. DUMAPA sa sahig at pumunta sa ilalim ng anumang bagay para MAGTAGO at MANATILI ROON hangga't tumigil ang pagyanig. I-click dito para sa mga karagdagang impormasyon mula sa FEMA tungkol sa Mga Lindol(sa ingles)

Mga Emergency na Sanhi ng Sunog

I-click dito para sa mga tip na mula sa FEMA para sa Emergency na Sanhi ng Sunog Ang mga sunog ay mga hindi inaasahang pangyayari na maaaring mangyari kahit saan sa paaralan, sa bahay, sa isang tindahan o shopping mall, o maging sa kagubatan o sa bakanteng lupa. Mahalaga na palaging alamin kung nasaan ang mga labasang pang-emergency at tandaang maging mahinahon sa oras ng emergency na sanhi ng sunog. Ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin kapag may sunog ay pakinggan ang mga sinasabi ng mga nakatatanda sa paligid mo, tulad ng iyong guro at magulang. Tandaang gamitin lamang ang hagdan (HUWAG KAILANMAN gamitin ang elevator) para makalabas sa gusali o sa lugar na may sunog, pagkatapos tawagan ang 911.

Sa Yellowstone National Park, ang karaniwang oras na may nai-uulat na may mga sunog ay sa 3:03 ng hapon! Ito ay dahil sa mas lumalakas ang mga apoy sa kalagitnaan ng araw kapag masyadong mainit ang araw. Ang mga usok na ito ay madaling makita at madalas na ini-uulat ng mga namamasyal sa parke! I-click dito para sa mga tip na mula sa FEMA para sa Emergency na Sanhi ng Sunog(sa ingles)

Pagbaha

I-click dito para sa impormasyon sa kaligtasan mula sa FEMA tungkol sa Pagbaha Ang likas na kondisyong ito ay nangyayari bilang resulta ng pag-apaw ng ilog, makalas na pag-ulan, pagsabog ng dam, o mabilis na pagkakatunaw ng snow. Ito ang pinakakaraniwang kaganapan sa panahon at maaaring mangyari sa bawat ng estado sa U.S.

Ang salitang "flood" ay nagmula sa Sinaunang Ingles at nangangahulugang "ang pagdaloy ng tubig, ilog, o dagat."

Hangga't maaari lumayo sa tubig-baha. Ang mga umaagos na tubig-baha ay maaaring mapanganib dahil maaari kang mapabagsak nito. At ang anumang uri ng tubig-ulan ay maaaring kontaminado, na ibig sabihin nito ay naglalaman ito ng mga mapanganib na mga bagay. I-click dito para sa impormasyon sa kaligtasan mula sa FEMA tungkol sa Pagbaha(sa ingles)

Tsunami

I-click dito para sa mga karagdagang impormasyong pangkaligtasan mula sa FEMA na tungkol sa Mga Tsunami Isang higanteng alon na gawa ng pagkilos ng tubig sa ilalim ng karagatan dahil sa mga iba't ibang uri ng mga kaganapang likha ng kalikasan tulad ng mga lindol, pagputok ng bulkan, pagguho ng lupa, at mga meteorite. Karaniwang lumilitaw ang mga tsunami sa Pacific Ocean.

Isang salitang Hapon ang "Tsunami". Ang ibig sabihim ng Tsu ay "harbor" (dalampasigan) at ang nami ay "wave" (alon).

Kung may mararamdaman kang lindol sa lugar sa Pacific Coast, buksan ang iyong de-bateryang radyo upang malaman kung may babala sa tsunami. Kung makarinig ka ng babala sa tsunami, at sinabi nilang kailangang lumikas, agarang gawin ito. I-click dito para sa mga karagdagang impormasyong pangkaligtasan mula sa FEMA na tungkol sa Mga Tsunami(sa ingles)

Unos

UnosIsang tropikal na bagyo na may "mata." Ang mga hangin ay dapat na 74 na milya bawat oras o mas malakas pa para maituring na isang unos.

Ang "Hurricane" ay mula sa salitang Kastila na huracan.

Kapag bumagsak na ang unos sa lupa, ang malakas na ulan nito, malakas na hangin at mga mataas na alon ay maaaring makapinsala sa mga gusali, puno at sasakyan. Mahalagang sumilong kapag may unos at manood ng telebisyon o makinig sa radyo para sa mga tagubilin. Unos(sa ingles)

Terorismo

Ang terorismo ay ang paggamit ng pagbabanta o paggamit ng dahas upang takutin ang mga pamahalaang baguhin ang kanilang mga polisiya. Ang isang terorista ay maaaring isang tao lamang o miyembro ng isang organisasyon. Ang mga pag-atake sa World Trade Center at sa Pentagon noong Setyembre 11, 2001, ay mga halimbawa gawain ng terorismo.

Ang salitang "terrorism" ay unang lumitaw sa France (terrorisme) noong 1795.

Kausapin ang iyong mga magulang o guro kung mayroong kang mga tanong tungkol sa ganitong uri ng emergency.

Ready Kids

Ready Home | Ready Kids Home | Privacy Policy | Site Map | Contact Ready Kids | About Ready Kids
Publications | Linking to Ready Kids | USA.GOV | No FEAR Act | Download Plug-ins | FOIA
The Ready Campaign is a FEMA Program.