Ready America logo

Kapag naghahanda para sa posibleng emergency na sitwasyon, pinakamagandang isipin muna ang tungkol sa mga pangunahing dapat gawin upang makaligtas: sariwang tubig, pagkain, malinis na hangin at init.

Mga Inirerekomendang Gamit na Isasama sa Basic Listahan ng Supply kapag may Emergency:

Mga Karagdagang Bagay na Isaalang-alang na Idagdag sa isang Listahan ng Supply kapag may Emergency: