Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Gumawa ng listahan ng impormasyon na kokontakin para sa mga ahensya para sa pangangasiwa ng mga hayop sa lugar, kabilang ang Humane Society at mga ospital para sa hayop sa isang emergency at mga pasilidad sa paggamot.

Pagguho ng Lupa at Pagdaloy ng Putik (Mudslide)

Ang mga pagguho ng lupa, na kilala rin bilang mudslides o debris flow, ay nangyayari sa lahat ng mga estado at teritoryo ng U.S., at maaaring sanhi ng iba't ibang bagay tulad ng mga lindol, bagyo at sunog. Mabilis ang pagguho ng lupa, na kadalasa'y walang babala, at ang pinakamagandang paraan upang maghanda ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga pagbabago sa at sa paligid ng iyong tirahan na maaaring maging palatandaan may malamang na pagguho ang mangyayari.

  • Maghanda para sa mga pagguho ng lupa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tamang pamamaraan sa paggamit ng lupa - iwasan na pagpapatayo na malapit sa matarik na gulod o ang mga likas na pagguho sa libis.
  • Maging pamilyar sa lupang nasa paligid ninyo. Alamin kung may nangyari nang debris flow sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal. Kung may nangyari nang pagdaloy ng debris noon, may posibilidad na maranasan itong muli sa hinaharap.
  • Tingnan ang mga pagbabago sa anyo ng kapaligiran at agusan ng tubig, o mga bagong lamat sa mga pundasyon at sidewalk.
  • Kumunsulta sa isang propesyonal para sa payo sa naaangkop na pang-iwas na hakbang para sa inyong tirahan o negosyo, tulad ng nababaluktot na mga tubo, na mas nakokontra ang pagkasira.
  • Bantayan ang mga pattern ng pagdaloy ng tubig-ulan sa paagusan ng tubig sa mga gulod na malapit sa inyong tirahan o negosyo, at tandaang ang mga lugar kung saan nagtatagpo ang umaapaw na tubig na nagpapalakas ng pagdaloy sa mga gulod na natatakpan pa ng lupa. Bantayan and mga palantaan ng paggalaw ng lupa sa mga tabi ng burol sa paligid ng inyong bahay o negosyo, tulad ng mga maliit na pagguho ng lupa o pag-agos ng debris o paunti-unting pagtabingi ng mga punongkahoy.

Magkaroon ng Sapat na Kaalaman

 

  • Makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na awtoridad upang malaman ang tungkol sa mga tugon sa oras ng emergency at mga plano sa paglikas sa iyong lugar at bumuo ng inyong mga sariling plano para sa oras ng emergency para sa inyong pamilya at negosyo.
  • Ang mga lokal na awtoridad ay maaaring hindi kaagad na makapagbigay ng impormasyon kung ano ang nangyayari at ano ang dapat ninyong gawin. Gayunpaman, dapat kang madalas na makinig sa NOAA Weather Radio, manood ng TV, makinig sa radyo o tumingin sa Internet para sa mga opisyal na balita at mga tagubilin kapag magkakaroon na.

Para sa mga karagdagang detalye sa impormasyon sa pagguho ng lupa, bisitahin ang http://www.usgs.gov/hazards/landslides/ o http://www.fema.gov/areyouready/landslide.shtm.