Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Maging paano man nagaganap ang pagbaha, ang mga alituntunin para maging ligtas ay simple lang: pumunta sa mas mataas na lugar at lumayo sa tubig-baha.

Lokal na Impormasyon

Ang Federal Emergency Management Agency (FEMA) kabilang ang mga ahensiya ng Pang-tribo, Estado, na pamahalaan ay nagsusumikap para protektahan at ihanda ang ating bansa para sa mga emergency. Mag-click sa mapa sa ibaba upang mahanap ang mga mapagkukunan at impormasyon sa kahandaan sa inyong komunidad. (sa ingles)

map of the USA Kentucky Maine Vermont New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut New York Pennsylvania New Jersey Delaware Washington DC Maryland Virginia West Virginia Ohio Michigan Wisconsin Illinois Indiana North Carolina South Carolina Tennessee Georgia Florida Alabama Mississippi Louisiana Arkansas Missouri Iowa Minnesota North Dakota South Dakota Nebraska Kansas Oklahoma Texas Hawaii Alaska Montana Wyoming Colorado New Mexico Arizona Utah Idaho Nevada California Oregon Washington

Sumali sa Paghahanda ng Inyong Komunidad. Ang Citizen Corps, ang pagsisikap ng FEMA sa mga karaniwang mamamayan, ang gumawa upang maging lokal ang mga mensahe sa kahandaan at nagbibigay ng pagkakataon para sa mga mamayan para makatanggap ng pagsasanay sa pagtugon sa emergency; sumali sa mga sa pag-eensayo sa komunidad; at magboluntaryo para suportahan ang mga unang tutumugon sa lokalidad. Para mas matuto pa at makipagtulungan, makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na Citizen Corps Council sa pamamagitan ng pagbisita sa www.citizencorps.gov.
Kung ikaw ay nagtatrabaho sa Pederal, Pang-tribo, Estado, o Lokal na pamahalaan at nais na makatanggap ng mga update mula sa Ready Campaign, mangyaring mag-e-mail sa ready@dhs.gov.

Ang mga opisyal ng estado at lokal na pamahalaan na interesado sa pagbago ng impormasyon sa pahina ng kanilang estado ay dapat na mag-email sa: ready@dhs.gov (sa ingles).