Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Maglaan ng ilang sandali upang tingnan ang first aid kit ng iyong pamilya, at tingnan ang anumang paubos nang mga gamit – pagkatapos, idagdag ang mga ito sa iyong listahan ng bibilhin.

Mga Kapitbahayan At Mga Gusaling Apartment

Mga Kalapit na Lugar at Apartment

May saysay ang sama-samang pagtutulungan ng komunidad sa oras ng isang emergency.

  • Makipag-usap sa iyong mga kapit-bahay tungkol sa kung paano magtutulungan sa oras ng isang emergency.
  • Alamin kung may sinumang espesyal na kagamitan tulad ng generator para sa kuryente, o kasanayan tulad ng medikal na kaalaman, na maaaring makatulong sa panahon ng krisis.
  • Magdesisyon kung sino ang titingin sa mga matatanda o may kapansanan na mga kapitbahay.
  • Gumawa ng mga reserbang plano para sa mga anak kung hindi ka makauwi sa oras ng isang emergency.
  • Ang pamamahagi ng mga plano at maagap na pakikipag-komunikasyon ay isang magandang estratehiya.