Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Idikit ang mga sticker ng "Pets Inside" sa inyong mga pinto o mga bintana, kabilang ang impormasyong bilang at mga uri ng mga alagang hayop sa inyong bahay upang mabigyang alerto ang mga tagasagip.

Pagbabadya ng Panganib na Nuklear

Ang nuklear na pagsabog ay isang pagsabog na may kasamang matinding liwanag at init, mapanirang pressure wave at malawakang radioactive material na kokontaminahin ang hangin, tubig at lupa sa mga ilang milya sa paligid nito. Kapag may nuklear na insidente, mahalagang hangga't maaari ay iwasan ang radioactive material.

Nabawasan na ang banta ng panganib na nuklear na naganap noong Cold War; subalit, nananatili ang posibilidad na maaaring makakuha ng access ang mga terorista sa nuklear na armas. Tinatawag na kathang nuklear na mga aparato (improvised nuclear devices) (IND) sa karaniwan mas maliit ito, hindi kasing lakas na mga tradisyonal na armas na ating iniisip. Kahit maaaring hinuhulaan ng mga eksperto na ang nuklear na pag-atake ay mas bihira kaysa sa ibang uri, mahalaga pa ring alamin ang mga simpleng hakbang na makakapagligtas sa iyong buhay at sa buhay ng iyong pamilya.

Kung may paunang babala ng isang pag-atake

Sundin ang mga tagubilin na inilaan ng tauhan ng pagtugon sa emergency. Batay sa kaalaman tungkol sa pagbabanta, maaaring sabihan kang sumilong, pumunta sa partikular na lokasyon, o lisanin ang lugar.

Kung walang babala

Gabay sa Pagsilong sa
Nuklear na Pagsabog

Gabay sa Pagsilong sa Nuklear na Pagsabog
Tingnan ang Pahina sa Gabay sa Pagsilong
 1. Sumilong agad
  • Hanapin ang pinakamalapit na gusali, kung maaari ay gawa sa bato o konkreto, at pumasok upang maiwasan ang anumang materyal na radioactive sa labas.
  • Kung may mapupuntahan sa loob ng ilang minuto na mas mahusay na sisilungan, katulad ng maramihang palapag na gusali o silong ,agad pumunta doon.
  • lLayunin nitong maglagay ng maraming dingding at maraming konkreto at lupa hangga't maaari sa pagitan mo at ng materyal na radioactive sa labas.
 2. Manatili sa Loob
  • Napakadelikado ng mga lebel ng radiation matapos ang nuklear na detonasyon ngunit ang mga lebel ay mabilis na bumababa.
  • Asahang manatili sa loob nang hindi bababa sa 24 oras maliban kung nasabihan ng iba ng mga awtoridad.
  • Manatili kung nasaan ka, kahit na nahiwalay ka sa iyong pamilya . Ang loob ang pinakaligtas na lugar para sa lahat ng mga tao sa naapektuhang lugar. Maililigtas nito ang buhay mo.
  • Sa panahon ng may pinakamataas na mga lebel ng radiation pinakaligtas na manatili sa loob, nakasilong at malayo sa mga materyal na radioactive sa labas.
 3. Kumuha ng Impormasyon
  • Kapag ang paglikas ang pinakamahusay na gawin, sasabihan kang gawin ito. Gagamitin ang lahat ng maaaring paraan ng komunikasyon upang magbigay ng balita at / o mga tagubilin.
  • Ang mga tao sa daanan ng materyal na radioactive – pababang hangin mula sa detonasyon – ay maaari ding pagawin ng mga pamamaraang pamproteksiyon.
 4. Kung nasa labas ka habang o pagkatapos ng pagsabog, Maglinis. May mga simpleng hakbang na maaari mong gawin upang alisin ang radioactive na materyal na maaaring nananatili sa katawan mo.
  • Alisin ang damit mo upang iwasan ang pagkalat ng radioactive na materyal.
   • Dapat kumilos ka na parang uuwi ka na nababalutant ng putik: ayaw mong magkalat ng putik sa iyong tahanan.
   • Kung praktikal, ilagay ang damit mo sa isang plastik na bag at selyuhan o itali ang bag.
   • Ilayo hanggang maaari ang bag mula sa mga tao at mga hayop upang hindi makaapekto sa iba ang sumisingaw na radiation.
   • Ang pag-alis sa panlabas na damit ay makakatanggal ng hanggang 90% ng materyal na radioactive.
  • Kung posible, maligo magsabon nang maraming beses at tubig upang makatulong alisin ang kontaminasyong radioactive. Huwag kuskusin o kamutin ang balat.
   • Hugasan ang iyong buhok gamit ang shampoo o sabon at tubig. Huwag gumamit ng conditioner sa iyong buhok dahil ididikit nito ang materyal na radioactive sa buhok mo, at magiging mahirap ang pagbanlaw.
   • Suminga nang marahan at punasan ang talukap ng mata mo at pilikmata gamit ang basang tela. Marahang punasan ang iyong mga tenga.
  • Kung hindi ka makaligo, gumamit ng pamunas o malinis na basang tela upang punasan ang balat mo na hindi natakpan ng damit.