Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Tiyaking alam mo ang planong pang-emergency ng iyong pinagtatrabahuhan, kasama na ang mga iba't ibang paraan upang makalabas ng inyong gusali.

Pagbabadya ng Panganib na Radyasyon

Ang banta ng radyasyon, na karaniwang tinatawag na "dirty bomb" o "radiological dispersion device (RDD)", ay ang paggamit ng karaniwang mga pampasabog upang magkalat ng mga radioactive material sa pinuntiryang lugar. Hindi ito isang nukleyar na pagputok. Ang lakas ng pagsabog at radioactive na kontaminasyon ay mas magiging sa lokal lang. Habang ang pagputok ay kaagad na mapapansin, ang pagkakaroon ng radyasyon ay hindi malinaw na matutukoy hangga't wala pa sa lugar ng pangyayari ang mga bihasang tao na may espesyal na kagamitan. Tulad ng anumang radyasyon, maaaring nais mong subukan na limitahan ang pagkakalantad. Mahalaga na iwasang malanghap ang mga alikabok mula sa radyasyon na maaaring napakawalan sa hangin.

Mayroon bang Pagbabanta na Radyasyon o "Dirty Bomb"

 1. Kung ikaw ay nasa labas at may pagsabog o ang mga awtoridad ay nagbabala ng pagpakawala ng radyasyon sa malapit, takpan ang iyong ilong at bibig at mabilis na pumasok sa loob ng gusali na hindi napinsala. Kung ikaw ay nasa loob na tingnan upang makita kung napinsala ang gusali. Kung maayos ang iyong gusali, manatili sa kinalalagyan.

  Isara ang mga bintana at mga pinto; patayin ang mga air conditioner, mga heater o iba pang mga sistema sa bentilasyon.

 2. Kung ikaw ay nasa loob at mayroong pagsabog na malapit sa lugar kung nasaan ka o ikaw ay binalaan ng pagpakawala ng radyasyon sa loob, takpan ang ilong at bibig at pumunta sa loob kaagad. Maghanap ng gusali o ibang masisilungan na hindi pa napinsala at mabilis na pumasok sa loob.

  Sa oras na nasa loob ka na, isara ang mga bintana at mga pinto; patayin ang mga air conditioner, mga heater o iba pang mga sistema sa bentilasyon.

 3. Kung sa tingin mo ay nalantad ka na sa radyasyon, hubarin ang iyong mga damit at maghugas kaagad.
 4. Manatili sa kinalalagyan, manood ng TV, makinig sa radyo, o itsek ang Internet para sa opisyal na balita kapag mayroon na.
 5. Tandaan: Upang limitahan ang tagal ng pagkakalantad mo sa radyasyon, isipin ang tungkol sa oras, distansya at pangsangga.

  • Oras: Mababawasan din ang iyong panganib sa pagbabawas sa oras na nakalantad ka.
  • Distansya: Mas malayo ka mula sa pagputok at sa pagbagsak mas maikli ang iyong pagkakalantad.
  • Pangsangga: Kung mayroon kang makapal na pangsangga sa pagitan mo at ng mga radioactive material mas maraming radyasyon ang masisipsip nito, at mas mababawasan ang pagkakalantad mo rito.

Tulad sa anumang emergency, ang mga lokal na awtoridad ay maaari o hindi maaaring kaagad na magbigay ng impormasyon kung ano ang nangyayari at ano ang dapat mong gawin. Gayunpaman, dapat kang manood ng TV, makinig sa radyo o tingnan ang Internet para sa impormasyon o opisyal na mga balita kapag mayroon na nito.

Para karagdagang pangkalahatang impormasyon, tingnan ang "Handa ka na ba? (Are you Ready) (sa ingles) na hango sa Federal Emergency Management Agency (sa ingles).