Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Idikit ang mga sticker ng "Pets Inside" sa inyong mga pinto o mga bintana, kabilang ang impormasyong bilang at mga uri ng mga alagang hayop sa inyong bahay upang mabigyang alerto ang mga tagasagip.

Pagbabadya ng Panganib na Nuklear

Gabay sa Pagsilong sa Nuklear na Pagsabog

Silungan na binigay ng iba'-t-ibang uri ng mga gusali at materyales sa paggawa

Ang mga numero sa larawang ito ay kumakatawan sa 'salik sa pagbawas ng dosis (dose reduction factor).' Ang salik sa pagbawas ng dosis (dose reduction factor) na 10 ay nangangahulugan na ang tao sa lugar na iyon ay makakatanggap ng 1/10 na bahagi ng dosis ng tao na nasa labas. Ang salik sa pagbawas ng dosis (dose reduction factor) na 200 ay nangangahulugan na ang tao sa lugar na iyon ay makakatanggap ng 1/200 na bahagi ng dosis ng tao na nasa labas.