Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Pumili ng dalawang lugar na pagkikitaan sa oras ng emergency. Ang isa ay sa labas ng iyong bahay at ang isa ay sa labas ng iyong kapitbahayan.

Mga Tsunami

Ang mga tsunami, na kilala rin bilang seismic sea waves, ay pinakakaraniwan sa Pacific Coast, ngunit maaaring umatake kahit saan sa dalampasigan ng U. S.. Mga gahiganteng alon ang mga Tsunami na sanhi ng paggalaw sa ilalim ng lupa dahil sa lindol. Maaaring kumilos ang mga ito ng ilang daang milya bawat oras, at tumama sa lupa na umaabot sa 100 piye ang taas ng alon.

  • Intindihin ang pagkakaiba ng mga termino na tumutukoy sa panganib ng tsunami: abiso, bantay at babala. Para sa mas detalyadong pagpapaliwanay sa mga terminong ito, tingnan ang http://www.fema.gov/areyouready/tsunamis.shtm.
  • Planuhing mabilis na kumilos.
  • Kung ikaw ay nasa isang karagatan at napansin ang mabilis na pagbaba ng tubig mula sa dalampasigan dapat kang makinig sa babala ng kalikasan na may papalapit nang tsunami.
  • Agad kang tumungo sa dalampasigan at huwag bumalik sa binaha at napinsalang lugar hanggang sabihin na ng mga opisyal na ligtas nang gawin ito.
  • Bisitahin ang NOAA Watch para sa mga karagdagang impormasyong may kaugnayan sa panahon.
  • Alamin kung paano mapapanatiling ligtas ang pagkain sa oras ng at pagkatapos ng emergency sa pamamagitan ng pagbisita sa: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html

Magkaroon ng Sapat na Kaalaman

Ang mga lokal na awtoridad ay maaaring hindi kaagad na makapagbigay ng impormasyon kung ano ang nangyayari at ano ang dapat ninyong gawin. Gayunpaman, dapat kang makinig sa NOAA Weather Radio , manood ng TV, makinig sa radyo o tumingin sa Internet nang madalas para sa mga opisyal na balita at mga tagubilin kapag ipapahayag na ang mga ito.