Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Pumili ng taong magiging kontak sa labas ng iyong lugar, dahil maaaring maging mas madali ang tumawag sa malayong lugar pagkatapos ng isang emergency sa lokal/rehiyon.

Mga Bulkan

Matatagpuan ang mga posibleng aktibong bulkan sa Estados Unidos na pangunahin ay nasa Hawaii, Alaska at sa Pacific Northwest. Kapag tumataas ang pressure sa nag-aapoy na bato sa bulkan, posibleng ito ay pumutok na naglalabas ng mga kumukulong putik, nakalalasong gas at lumilipad na mga bato at abo na kung minsan ay maaaring makarating hanggang sa ilang daang milya dala ng hangin.

  • Sundin ang mga tagubilin ng mga opisyal sa lokal na emergency.
  • Alamin ang mga sistema sa pagbibigay ng babala at mga plano sa sakuna ng iyong komunidad, kasama na ang mga ruta sa paglikas.
  • Planuhing lumikas kaagad at dalhin ang iyong madaling mabitbit na emergency supply kit .
  • Magplano nang maaga sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga karagdagang goggle at bagay na pantakip sa iyong ilong at bibig sa iyong emergency supply kit. Maglagay ng bagay na pantakip sa inyong ilong at bibig para sa bawat miyembro ng pamilya.
  • Kung hindi kayo makalikas, at upang maprotektahan ang iyong sarili sa pagdapo ng mga abo, dapat kang manatili sa loob na ang mga pinto, bintana, at bentilasyon ay nakasara hanggang sa tumigil na ang pagdapo ng abo.

Magkaroon ng Sapat na Kaalaman

Ang mga lokal na awtoridad ay maaaring hindi kaagad na makapagbigay ng impormasyon kung ano ang nangyayari at ano ang dapat ninyong gawin. Gayunpaman, dapat kang makinig sa NOAA Weather Radio , manood ng TV, makinig sa radyo o tumingin sa Internet nang madalas para sa mga opisyal na balita at mga tagubilin kapag ipapahayag na ang mga ito.

Para sa mga karagdagang impormasyon sa ikikilos sa mga pagputok ng bulkan, mangyaring basahin ang http://www.redcross.org/www-files/Documents/pdf/Preparedness/AreYouReady/PublicInformationVolcanoes.pdf at/o http://www.fema.gov/areyouready/volcanoes.shtm.