Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Magmaneho sa iyong planong ruta sa paglikas at magtakda ng mga alternatibong ruta kung sakaling ang mga pangunahing kalsada ay may harang o puno na ng mga sasakyan.

Tubig

  • Isang galon ng tubig sa bawat tao sa bawat araw, para sa inumin at sanitasyon.
  • Maaaring mangailangan ng mas maraming tubig ang mga bata, nagpapasusong ina, at maysakit.
  • Kung nakatira kayo sa isang may mainit klima ng panahon, malamang na kailangan ng mas maraming tubig.
  • Mag-ipon ng tubig sa isang mahigpit na nakasarang mga plastik na lalagyan tulad ng mga bote ng soft drink.
  • Magtabi nang hindi bababa sa sa tatlong araw na supply ng tubig para sa bawat tao.