Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Dapat kang maykaroon ng hindi bababa sa isang lumang modelong may kord na telepono, dahil ang walang kord o cellular na mga telepono ay maaaring hindi gumana sa oras ng emergency.

Mga Winter Storm at Sukdulang Ginaw

Kahit na ang mga panganib sa panahon ng winter ay nagkakaiba sa buong bansa, halos lahat ng mga Amerikano, saanman sila nakatira, ay malamang na humarap sa ilang uri ng matinding panahon ng winter sa ilang pagkakataon ng kanilang mga buhay. Maaaring mangahulugan ito ng snow o subfreezing na mga temperatura, gayon na rin ang mga malakas na hangin o maging ang nagyeyelo o malalakas na pag-ulan sa bagyo. Isa sa mga pangunahing alalahanin ay ang kakayahan ng winter na pabagsakin ang mga serbisyo na naghahatid ng init, kuryente at komunikasyon sa inyong bahay o opisina, minsan sa mga ilang araw. Tinutukoy ng National Weather Service ang mga winter storm na “Deceptive Killers” dahil karamihan sa mga pagkamatay ay hindi direktang may kinalaman sa bagyo. Sa halip, namamatay ang mga tao sa mga aksidente sa trapiko dahil sa mga madulas at mayelong kalsada at dahil sa hypothermia (sobrang lamig) bunga nang matagal na pagkalantad sa lamig. Mahalaga na maging handa sa panahon ng winter bago ito umatake.

Hakbang 1: Kumuha ng Kit

 • Kumuha ng Listahan ng Supply kapag may Emergency, na binubuo ng mga bagay na tulad ng hindi nasisirang pagkain, tubig, radyong de-baterya o hand-crank, karagdagang flashlight at mga baterya.
 • Suriin nang husto at i-update ang Listahan ng Supply kapag may Emergency ng inyong pamilya bago dumating ang winter at ang mga sumusunod na supply bilang paghahanda sa panahon ng winter:
  • Asin upang tunawin ang yelo sa mga daanan
  • Buhangin upang mapabuti ang kapit
  • Mga palang pang-snow at iba pang kagamitang pang-alis ng snow.
  • Isama rin ang sapat na mga damit at mga kumot upang manatili kang mainit.

Hakbang 2: Gumawa ng Plano

Ihanda ang Iyong Pamilya

 • Gumawa ng Planong Pampamilya para sa Oras ng Emergency. Maaaring hindi magkakasama ang mga pamilya sa pagdating ng sakuna, kung kaya't mahalagang alam kung paano matatawagan ang bawat isa, paano kayo muling magkakasama at anong gagawin ninyo sa oras ng emergency.
 • Planuhin ang mga lugar kung saan magkikita-kita ang iyong pamilya, sa loob at sa labas ng iyong kalapit na lugar.
 • Maaaring mas madaling tumawag sa malayong lugar kaysa tumawag sa bayan, kung kaya't ang kontak sa labas ng bayan ay maaaring mas nasa mabuti katayuan para kontakin ang mga magkakahiwalay na miyembro ng pamilya.
 • Maaaring nais mo ring magtanong tungkol sa mga plano sa oras ng emergency sa mga lugar na naglalagi ang iyong pamilya: sa trabaho, daycare at paaralan. Kung walang naihandang plano, pag-isipan ang pagboboluntaryo upang makatulong sa paggawa nito.
 • Dumalo sa klase ng Community Emergency Response Team (CERT) sa iyong lokal na Citizen Corps chapter. Panatilihing napapanahon ang iyong pagsasanay.

Hakbang 3: Magkaroon ng Sapat na Kaalaman

Ihanda ang Iyong Tahanan

 • Siguruhin na ang inyong tirahan ay maayos ang insulasyon at mayroon kayong weather stripping sa paligid ng inyong mga pinto at mga bintana upang mapanatili ang init sa loob.
 • Lagyan ng insulasyon ang mga tubo at sa pamagitan ng insulasyon o mga pahayagan at plastik at pabayaan ang mga gripo na tumulo sandali sa malamig na panahon upang maiwasan na magyelo.
 • Alamin kung paano isara ang mga balbula ng tubig (kung pumutok ang tubo).
 • Magtabi ng fire extinguisher, at tiyaking alam ng lahat na nasa sa inyong bahay ay alam ang paggamit nito. Ang mga sunog sa bahay ay nagdudulot ng karagdagang panganib dahil ang maraming tao ay nagpapalitan ng mga pinagkukunan ng init nang hindi nagsasagawa ng mga kinakailangang mga pag-iingat para sa kaligtasan.
 • Alamin nang maaga kung ano ang dapat ninyong gawin upang matulungan ang mga matatanda o may kapansanang kaibigan, mga kapitbahay o mga empleyado.
 • Umupa ng mga kontraktor na susuri sa tibay ng istruktura ng bubong upang makayanan ang hindi pangkaraniwang bigat dahil sa pagkakaipon ng mga snow - o tubig, kung ang mga daluyan sa patag na bubong ay hindi gumagana.
 • Kung may kotse kayo, punuin ang tangke ng gas kung kinakailangang lumikas. Dagdag pa rito, suriin o kumuha ng mekanikong susuri sa mga sumusunod na bagay sa inyong kotse:
  • Antifreeze levels - tiyaking sapat ang mga ito upang iwasan ang pagyeyelo.
  • Baterya at ignition system - dapat na nasa mabuting kondisyon at ang mga terminal ng baterya ay dapat na malinis.
  • Preno - suriin sa pagkakapudpod at dami ng fluid.
  • Exhaust system - suriin para sa mga pagtagas at bumaluktot na mga tubo at kumpunihin o palitan kung kinakailangan. Ang Ccarbon monoxide ay nakamamatay at karaniwang walang knakikitang babala.
  • Gasolina at mga air filter - palitan at alisin ang tubig sa system sa paggamit ng mga additive at panatiliing punong tangke ng gas.
  • Heater at defroster - tiyaking gumagana ang mga ito nang maayos.
  • Mga ilaw at flashing hazard na ilaw - suriin kung gumagana.
  • Langis - suriin ang rami at bigat. Ang mas mabigat na langis ay mas lumalapot lalo sa mababang temperatura at hindi nakakapagpadulas.
  • Thermostat - tiyaking gumagana ito nang maayos.
  • Mga gulong - tiyaking ang mga gulong ay may sapat na tread. Ang mga all-weather radial ay karaniwang sapat para sa mga kondisyon ng winter. Gayunpaman, may mga ilang lugar na kailangan na upang makapagmaneho sa mga kalsada, ang mga sasakyan ay dapat na may kadena o mga gulong na pang-snow at may mga stud.
  • Windshield wiper equipment- kumpunihin ang anumang mga problema sa washer fluid level.

Sanayin ang sarili sa mga termino na ginagamit upang tukuyin ang panahon ng winter.

 • Freezing Rain lumilikha ng makapal na yelo sa mga kalsada at daanan.
 • Sleet ay ulan na nagiging mga maliit na butil ng yelo bago bumagsak sa lupa. Ang sleet ay nagiging sanhi rin ng pagyeyelo ng mga kalsada at nagiging madulas.
 • Abiso sa Panahon ng Winter ay nangangahulugang malamig, at inaasahan ang pagyelo at snow.
 • Bantay Winter Storm ay nangangahulugang may matinding panahon tulad ng malakas na pagbagsak ng snow o yelo sa susunod na araw o dalawang araw.
 • Babala sa Winter Storm ay nangangahulugang may matinding kondisyon ng winter na nagsimula o malapit nang magsisimula.
 • Babala ng Blizzard ay nangangahulugang malakas na pagbagsak ng snow at malakas na hangin na magiging sanhi ng snow na parang halos wala ng makita, deep drift at nakamamatay na lamig ng hangin.
 • Babala ng Frost/Freeze ay nangangahulugang inaasahan ang mababa pa sa freezing na mga temperatura.
 • Kapag may BANTAY sa Winter Storm ay inilabas
  • Makinig sa NOAA Weather Radio, lokal na radyo, at mga estasyon ng telebisyon, o cable na telebisyon tulad ng The Weather Channel para sa mga karagdagang pag-update.
  • Maging alerto sa mga pabagu-bagong kondisyon ng panahon:
  • Iwasan ang hindi mahalagang pagbiyahe
 • Kapag ang BABALA ng Winter Storm ay inilabas
  • Manatili sa loob ng bahay habang may bagyo.
  • Kung kailangan ninyong lumabas, ang mga ilang patong ng magaan na kasuotan ay makakapagpanatili ng init kaysa sa isang mabigat na panlamig. Ang mga guwantes (o mittens) at sumbrero ay makakapagpapigil pagkawala ng init ng katawan. Takpan ang iyong bibig upang protektahan ang iyong mga baga.
  • Maingat na maglakad sa mga may snow, nagyeyelong daanan.
  • Kung magyeyelo ang mga tubo, alisin ang anumang insulasyon o mga patong-patong na mga pahayagan at balutin ang mga tubo ng mga basahan. Buksan nang todo ang lahat ng mga gripo at buhusan ng mainit na tubig ang mga tubo, magsimula kung saan ang pinakanakalantad sa lamig (o kung saan mas malamang na pumasok ang lamig).
  • Panatilihing bukas ang bentilasyon kung gumagamit ng mga kerosene heater upang maiwasan ang pagdami ng nakalalasong usok. Lagyan muli ng laman ang mga kerosene heater sa labas at ilayo ang mga ito nang hindi bababa sa tatlong piye mula sa madaling magliyab na mga bagay.
  • Iwasan na magbiyahe gamit ang kotse kung may bagyo, ngunit kung talagang kailangan...
  • Ilagay ang Listahan ng Supply kapag may Emergency sa likod ng kotse.
   • Panatilihing puno ang tangke ng gas ng inyong kotse para sa emergency na paggamit at panatilihing hindi magyelo ang fuel line.
   • Ipaalam sa iba ang iyong pupuntahan, ang iyong ruta, at kung kailan mo inaasahan makarating. Kung huminto ang iyong kotse sa daan, maaaring ipadala ang tulong sa inyong itinakdang ruta.
   • Kumain na regular at uminon ng sapat, ngunit iwasan ang caffeine at alak.
   • Magtipid ng gasolina, kung kinakailangan, sa pamamagitan ng pagpapanatiling malamig ang iyong tirahan kaysa sa dati. Pansamantalang isara ang mga pagpapainit sa mga ilang silid.

Makinig sa mga Lokal na Opisyal

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong estado at lokal na pamahalaan. Sa anumang emergency, palaging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga opisyal ng lokal na pangasiwaang pang-emergency. Para sa iba pang impormasyon kung paano magplano at maghanda para sa mga winter storm at gayundin kung ano ang gagawin habang at pagkatapos ng winter storm, bisitahin ang: Federal Emergency Management Agency (sa ingles), NOAA Watch (sa ingles), or the American Red Cross (sa ingles).