Chuyển sang điều hướng Chuyển sang nội dung Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
Trang ChủChuẩn Bị Bộ Vật DụngLập Một Kế HoạchCập Nhật Thông Tin

Đây là Điều Cần Nghĩ Đến...

Quý vị cần có ít nhất một điện thoại có dây truyền thống, bởi điện thoại không dây hoặc điện thoại di động có thể không hoạt động trong một trường hợp khẩn cấp.

Ấn Phẩm

Cá nhân & Gia đình | Doanh nghiệp

Đặt Lấy Ấn Phẩm

Cá nhân hoặc tổ chức muốn đặt lấy các bản in ấn phẩm Ready (Sẵn sàng) thì có thể gọi điện thoại số 1-800-BE-READY. Cũng có thể yêu cầu các ấn phẩm bằng cách gọi điện thoại tới Nhà Kho FEMA theo số 1-800-480-2520

Tải Xuống Ấn Phẩm

Bộ Nội An Hoa Kỳ đã lập các tập tin cho các ấn phẩm của Chiến Dịch Sẵn Sàng để cho công chúng tải về miễn phí. Do đó, các tổ chức có thể sao chép những tài liệu này và giúp tăng cường khả năng tiếp cận thông tin quan trọng này.

In Lại Các Điều Khoản Sử Dụng

Khi sao chép ấn phẩm, quý vị đồng ý những điều sau:

 1. Không được thay đổi nội dung, tranh ảnh, hình vẽ và con số dưới bất kỳ hình thức nào ngoài sự cho phép.
 2. Các tài liệu này không được sử dụng hoặc trưng bày dưới bất kỳ hình thức nào để ám chỉ rằng Bộ Nội An Hoa Kỳ hoặc Chính Phủ Mỹ chứng thực các sản phẩm hay dịch vụ của công ty quý vị.

Nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hoặc quan ngại gì về thoả thuận này, xin hãy liên hệ với Văn Phòng Công Vụ của FEMA theo số điện thoại 202-646-4600..

Ấn Phẩm Cho Cá Nhân & Gia Đình

 • Kế Hoạch Ứng Phó Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Cho Gia Đình (FEP) Cỡ Lá Thư Kiểu Mỹ - 8.5" x 11"
  Đây là loại tài liệu đủ màu sắc và có hai mặt. Dạng PDF – 522 Kb
  Adobe Acrobat Required, 522 Kb  Adobe Acrobat PDF
  Adobe Acrobat Required, 397 Kb  Microsoft Excel Version
 • Chuẩn Bị là Cần Thiết. "Chuẩn Bị là Cần Thiết. Hãy Sẵn Sàng Ngay Bây Giờ."
  Đây là tài liệu đủ màu sắc, có hai mặt và gập ba. Dạng PDF – 989 Kb
  Cần Có Phần Mềm Acrobat Reader, 692Kb  Adobe Acrobat PDF
 • Danh Mục Đồ Tiếp Liệu Dùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp
  Đây là tập tài liệu đủ màu sắc, hai mặt và gập ba. PDF format - 239 Kb
  Acrobat Reader Required, 239 Kb  Adobe Acrobat PDF
  Bản Văn, 4 Kb  Phiên Bản Dạng Văn Bản
 • Tài Liệu Gập Bốn với tiêu đề "Người Mỹ Cao Tuổi"
  Đây là tài liệu đủ màu sắc, hai mặt và gập bốn. PDF format - 212 Kb
  Acrobat Reader Required, 212 Kb  Adobe Acrobat PDF
  Bản Văn, 14 Kb  Phiên Bản Dạng Văn Bản
 • Tài Liệu Gập Bốn với tiêu đề “Người Khuyết Tật và Các Nhu Cầu Đặc Biệt"
  Đây là tài liệu đủ màu sắc, hai mặt và gập bốn. PDF format - 331Kb
  Acrobat Reader Required, 331Kb  Adobe Acrobat PDF
  Bản Văn, 14 Kb  Phiên Bản Dạng Văn Bản
 • Tài Liệu Gập Ba với tiêu đề “Thông Tin cho Người Sở Hữu Thú Nuôi"
  Đây là tài liệu đủ màu sắc, hai mặt và gập ba. PDF format - 2 Mb
  Acrobat Reader Required, 2 Mb  Adobe Acrobat PDF
  Bản Văn, 14 Kb  Phiên Bản Dạng Văn Bản

(trở về đầu trang)

Ấn Phẩm cho Doanh Nghiệp

 • Tập Tài Liệu với tiêu đề: "Mỗi Doanh Nghiệp Nên Có Một Kế Hoạch."
  Bản tải xuống này là tài liệu 2 mặt, 4 màu và gập tư. Dạng PDF – 269 Kb
  Cần Có Phần Mềm Acrobat Reader, 264Kb  Adobe Acrobat PDF

(trở về đầu trang)