Chuyển sang điều hướng Chuyển sang nội dung Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
Trang ChủChuẩn Bị Bộ Vật DụngLập Một Kế HoạchCập Nhật Thông Tin

Đây là Điều Cần Nghĩ Đến...

Tìm trước nơi quý vị có thể mang các thú nuôi của mình trong trường hợp khẩn cấp trong cộng đồng của quý vị.

Người Khuyết Tật Và Các Nhu Cầu Đặc Biệt

Đối với Người Khuyết Tật:

 • Tạo một mạng lưới hỗ trợ để giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.
 • Nói cho những người này biết nơi quý vị để các đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp của quý vị.
 • Đưa cho một thành viên trong mạng lưới hỗ trợ của quý vị một chiếc chìa khoá nhà hoặc căn hộ của quý vị.
 • Liên hệ với văn phòng quản lý thông tin khẩn cấp của chính quyền thành phố hoặc quận của quý vị. Nhiều văn phòng địa phương giữ danh sách người khuyết tật để những người khuyết tật này có thể được định vị nhanh chóng trong một trường hợp khẩn cấp bất ngờ.
 • Đeo thẻ cảnh báo y tế hoặc vòng tay để giúp nhận dạng tình trạng khuyết tật của quý vị.
 • Nếu quý vị phụ thuộc vào việc chạy thận nhân tạo hoặc điều trị duy trì sự sống khác, hãy tìm hiểu về địa điểm và tính sẵn có của nhiều cơ sở.
 • Chỉ cho người khác cách vận hành xe lăn của quý vị.
 • Biết kích cỡ và trọng lượng xe lăn của quý vị, ngoài ra nó có thể xếp lại được hay không trong trường hợp phải được vận chuyển.
 • Khuyến khích thanh toán điện tử đối với những người nhận trợ cấp liên bang. Hãy nhớ rằng một thảm họa có thể làm gián đoạn dịch vụ thư tín trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần. Đối với những người phụ thuộc vào thư tín để nhận các khoản trợ cấp An Sinh Xã Hội, một trường hợp khó khăn có thể trở nên tồi tệ hơn nếu họ bị sơ tán hoặc mất dịch vụ thư tín của mình – như 85.000 người nhận séc đã học được điều đó sau Trận Cuồng Phong Katrina. Chuyển sang thanh toán bằng điện tử là một cách quan trọng nhưng đơn giản mà mọi người có thể tự bảo vệ mình về mặt tài chính trước khi thảm hoạ xảy ra. Nó cũng loại bỏ nguy cơ séc bị trộm.

Bộ Tài Chính Hoa Kỳ khuyến nghị hai cách an toàn hơn để nhận trợ cấp liên bang:

 • Gửi tiền trực tiếp trong một tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản séc là phương án tốt nhất cho những người có tài khoản ngân hàng. Những người nhận trợ cấp liên bang có thể đăng ký bằng cách gọi (800) 333-1795 hoặc trên trang web: www.GoDirect.org.
 • Thẻ ghi nợ trả trước Direct Express® được thiết kế như một biện pháp thay thế an toàn và dễ dàng cho séc giấy cho những người không có tài khoản ngân hàng. Việc đăng ký rất dễ dàng – gọi miễn phí đến số (877) 212-9991 hoặc đăng ký trực tuyến trên trang web: www.USDirectExpress.com.

Việc đăng ký sử dụng tiền gửi trực tiếp hoặc thẻ Direct Express ® rất đơn giản nhưng là một biện pháp quan trọng có thể giúp bảo vệ việc tiếp cận vào các khỏan tiền của gia đình quý vị trong trường hợp không thể ngờ tới có thể xảy ra. Nếu quý vị hoặc những người thân của quý vị vẫn đang nhận An Sinh Xã Hội hoặc các trợ cấp liên bang khác bằng séc, hãy xem xét việc chuyển sang một trong số các lựa chọn an toàn và dễ dàng hơn này ngay từ ngày hôm nay.

Đồ Tiếp Liệu Bổ Sung Cho Người Khuyết Tật:

 • Thuốc kê toa, danh sách thuốc gồm cả liều lượng, danh sách bất cứ phản ứng dị ứng nào.
 • Kính mắt bổ sung và pin cho thiết bị trợ thính.
 • Pin bổ sung cho xe lăn, khí ô-xy.
 • Giữ một danh sách loại và số sê-ri các dịch vụ y tế
 • Thẻ bảo hiểm y tế và Medicare.
 • Danh sách các bác sĩ, người thân hoặc bạn bè, - những người cần được thông báo nếu quý vị bị thương.

Thông Tin Thêm

Để biết thêm thông tin và các công cụ liên quan đến chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp cho người khuyết tật, vui lòng xem phần Hội Đồng Phối Hợp Liên Cơ Quan trên trang web: Trung Tâm Nguồn Lực về Chuẩn Bị Trong Trường Hợp Khẩn Cấp cho Cá Nhân Bị Khuyết Tật.

Hãy nhớ rằng một thảm họa có thể làm gián đoạn dịch vụ thư tín trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần. Cân nhắc việc gửi tiền trực tiếp bằng cách gọi đến đường dây trợ giúp miễn phí Go Direct theo số (800) 333-1795 hoặc đăng ký trên trang web: www.GoDirect.gov. Với sự tài trợ bởi Bộ Tài Chính Hoa Kỳ và Các Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang, lựa chọn này sẽ đảm bảo cho quý vị nhận an sinh xã hội hoặc khoản thanh toán Trợ Cấp An Sinh Bổ Sung của mình đúng thời hạn vào mỗi tháng.