Chuyển sang điều hướng Chuyển sang nội dung Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
Trang ChủChuẩn Bị Bộ Vật DụngLập Một Kế HoạchCập Nhật Thông Tin

Đây là Điều Cần Nghĩ Đến...

Thực hành diễn tập động đất và lốc xoáy tại nhà, trường học và sở làm.

Quyết Định Ở Hay Đi

« trang trước

Sơ Tán

Có thể có các tình huống mà quý vị sẽ phải quyết định rời khỏi, hoặc có thể có những trường hợp khi mà quý vị được ra lệnh phải rời khỏi. Lên kế hoạch cách quý vị sẽ tập hợp gia đình mình và dự kiến quý vị sẽ đi đâu. Chọn một số điểm đến ở các hướng khác nhau để quý vị có nhiều phương án trong một trường hợp khẩn cấp.

Lập một kế hoạch sơ tán:

 • Lập kế hoạch về địa điểm gia đình quý vị gặp nhau, cả trong và ngoài khu vực gần nhất của quý vị.
 • Nếu quý vị có xe hơi, luôn giữ một nửa bình nhiên liệu trong trường hợp quý vị cần sơ tán.
 • Làm quen với các đường đi thay thế và các phương tiện vận chuyển khác ngoài khu vực của quý vị.
 • Nếu quý vị không có xe hơi, lên kế hoạch cách quý vị rời đi nếu quý vị phải làm như vậy.
 • Mang bộ đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp của quý vị trừ khi quý vị có lý do để tin rằng nó đã bị nhiễm bẩn.
 • Khoá cửa ra vào phía sau quý vị
 • Mang thú nuôi theo quý vị, nhưng hãy hiểu rằng chỉ các thú vật phục vụ mới có thể được cho phép ở trong nơi trú ẩn công cộng.. Lên kế hoạch cách quý vị chăm sóc thú nuôi của mình trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu thời gian cho phép:

 • Hãy gọi điện hoặc gửi email cho người liên hệ ở “ngoài tiểu bang” trong kế hoạch liên lạc gia đình của quý vị.
 • Nói cho họ biết quý vị đang đi đâu.
 • Hãy khoá nước, gas và tắt điện trước khi rời đi nếu nhà quý vị bị tổn hại và quý vị được hướng dẫn làm như vậy,.
 • Để lại một tờ giấy nhắn tin báo cho những người khác biết thời gian quý vị rời đi và nơi quý vị đang đến.
 • Kiểm tra hàng xóm xem có ai cần đi nhờ xe không.