Chuyển sang điều hướng Chuyển sang nội dung Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
Trang ChủChuẩn Bị Bộ Vật DụngLập Một Kế HoạchCập Nhật Thông Tin

Đây là Điều Cần Nghĩ Đến...

Hãy nhớ xem xét lại kế hoạch của quý vị thường xuyên, cập nhật thông tin liên hệ và kiểm tra các đồ tiếp liệu trong bộ vật dụng của quý vị để chắc chắn không có gì đã hết hạn, hư hỏng hoặc thay đổi.

An Toàn Thực Phẩm Trong Trường Hợp Khẩn Cấp

Lũ lụt, hỏa hoạn, thảm hoạ quốc gia, hay mất điện do gió, tuyết, hoặc băng có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn thực phẩm của quý vị. Việc biết phải làm gì trước và sau một trường hợp khẩn cấp có thể giúp quý vị giảm nguy cơ bệnh tật. Bằng cách tuân theo các chỉ dẫn này, quý vị cũng có thể giảm thiểu lượng thức ăn có thể mất đi do hư hỏng.

Cúp điện có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm, và có thể kéo dài vài giờ đến vài ngày để điện được phục hồi cho các khu vực dân cư. Không có điện hay một nguồn lạnh, thức ăn được giữ trong tủ lạnh và buồng đông lạnh có thể trở nên không an toàn. Vi khuẩn trong thức ăn phát triển nhanh chóng ở nhiệt độ từ 40 đến 140 °F, và nếu các thức ăn này được tiêu thụ, con người có thể trở nên rất yếu.

Tìm hiểu cách giữ thức ăn an toàn trong và sau một trường hợp khẩn cấp bằng cách truy cập vào trang web: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html.