Chuyển sang điều hướng Chuyển sang nội dung Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
Trang ChủChuẩn Bị Bộ Vật DụngLập Một Kế HoạchCập Nhật Thông Tin

Đây là Điều Cần Nghĩ Đến...

Bất kể một cơn lũ xảy ra như thế nào thì các nguyên tắc để đảm bảo an toàn sau vẫn rất đơn giản: di chuyển đến nền cao hơn và tránh khỏi nước lũ.

Thông Tin Địa Phương

Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) cùng với các cơ quan chính quyền Bộ Tộc, Tiểu Bang và Địa Phương đang tích cực làm việc để bảo vệ và chuẩn bị cho đất nước chúng ta ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Nhấp vào bản đồ dưới đây để tìm các nguồn lực và thông tin về chuẩn bị ứng phó trong cộng đồng của quý vị. (bằng tiếng Anh)

map of the USA Kentucky Maine Vermont New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut New York Pennsylvania New Jersey Delaware Washington DC Maryland Virginia West Virginia Ohio Michigan Wisconsin Illinois Indiana North Carolina South Carolina Tennessee Georgia Florida Alabama Mississippi Louisiana Arkansas Missouri Iowa Minnesota North Dakota South Dakota Nebraska Kansas Oklahoma Texas Hawaii Alaska Montana Wyoming Colorado New Mexico Arizona Utah Idaho Nevada California Oregon Washington

Hãy Tham Gia Vào Việc Chuẩn Bị Cho Cộng Đồng Của Quý Vị. Citizen Corps - nỗ lực cơ sở của FEMA, đưa ra các thông điệp chuẩn bị ứng phó ở cấp địa phương và tạo cơ hội cho các công dân được đào tạo ứng phó khẩn cấp; tham gia vào các cuộc tập dượt cộng đồng; và tình nguyện hỗ trợ những người ứng phó đầu tiên của địa phương . Để tìm hiểu thêm và tham gia, hãy liên hệ với Hội Đồng Citizen Corps gần quý vị nhất bằng cách ghé thăm trang web: www.citizencorps.gov.
Nếu quý vị làm việc cho một chính quyền Liên Bang, Bộ Tộc, Tiểu Bang hoặc Địa Phương và muốn nhận các thông tin cập nhật về Chiến Dịch Sẵn Sàng, vui lòng gửi email đến địa chỉ: ready@dhs.gov.

Các viên chức chính quyền tiểu bang và địa phương quan tâm đến việc thay đổi thông tin trên trang thuộc tiểu bang của họ thì cần gửi email về địa chỉ: ready@dhs.gov (bằng tiếng Anh).