Chuyển sang điều hướng Chuyển sang nội dung Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
Trang ChủChuẩn Bị Bộ Vật DụngLập Một Kế HoạchCập Nhật Thông Tin

Đây là Điều Cần Nghĩ Đến...

Hãy nhớ hướng dẫn con quý vị về cách thức và thời điểm gọi 9-1-1 hoặc số Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp của địa phương quý vị để được giúp đỡ.

Vật Dụng Cho Thú Vật Nuôi


Chuẩn Bị là Cần Thiết cho Thú nuôi của Quý Vị Hãy Sẵn Sàng Ngay Bây Giờ.

Nếu quý vị giống như hàng triệu người sở hữu động vật trên toàn quốc, thì thú nuôi là một thành viên quan trọng trong gia đình quý vị. Sống sót trong một trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn hay lũ lụt, lốc xoáy hoặc tấn công khủng bố phụ thuộc rất lớn vào việc lập kế hoạch ứng phó trong trường hợp khẩn cấp được thực hiện ngay từ hôm nay. Một số điều mà quý vị có thể thực hiện để chuẩn bị ứng phó trong trường hợp bất ngờ, như tập hợp bộ đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp và xây dựng hệ thống bạn thân chăm sóc vật nuôi, đều giống nhau cho bất cứ trường hợp khẩn cấp nào. Dù quý vị quyết định ở lại trong trường hợp khẩn cấp hoặc sơ tán đến một nơi an toàn hơn, quý vị cũng cần lập kế hoạch trước cho thú nuôi của mình. Luôn nhớ rằng những gì tốt nhất cho quý vị thường là những gì tốt nhất cho thú nuôi của quý vị.

Nếu quý vị phải sơ tán, hãy mang thú nuôi của quý vị đi cùng, nếu có thể. Tuy nhiên, nếu quý vị đang đi đến một nơi trú ẩn công cộng, điều quan trọng đó là hiểu rằng thú vật có thể không được phép vào bên trong. Lên kế hoạch trước cho các phương án về nơi trú ẩn thích hợp cho cả quý vị và vật nuôi của mình.

Lập một kế hoạch dự phòng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp nếu quý vị không thể tự chăm sóc cho con vật của mình. Xây dựng một hệ thống thân hữu với hàng xóm, bạn bè và người thân để đảm bảo rằng có ai đó sẵn có để chăm sóc hay sơ tán vật nuôi của quý vị nếu quý vị không thể thực hiện việc đó. Hãy sẵn sàng để ứng biến và sử dụng những thứ quý vị có sẵn để tự mình tồn tại trong ít nhất ba ngày, cũng có thể lâu hơn.

Chuẩn Bị là Cần Thiết cho Thú nuôi của Quý Vị Hãy Sẵn Sàng Ngay Bây Giờ.