Chuyển sang điều hướng Chuyển sang nội dung Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
Trang ChủChuẩn Bị Bộ Vật DụngLập Một Kế HoạchCập Nhật Thông Tin

Đây là Điều Cần Nghĩ Đến...

Dán các nhãn dính "Pets Inside" ("Có Thú Nuôi Bên Trong") trên cửa ra vào hay cửa sổ của quý vị, bao gồm ghi thông tin về số lượng và loại thú nuôi trong nhà của quý vị để cảnh báo nhân viên cứu hộ.

Mối Đe Dọa Hạt Nhân

nơi trú ẩn được ví dụ có thể là nhiều kiểu tòa nhà và vật liệu xây dựng khác nhau

Những con số trong biểu đồ này biểu thị một 'hệ số giảm định lượng.' Hệ số giảm định lượng bằng 10 có nghĩa là một người ở trong khu vực đó có thể tiếp xúc với 1/10 định lượng mà một người ở ngoài trời bị phơi nhiễm. Hệ số giảm định lượng bằng 200 có nghĩa là một người ở trong khu vực đó có thể tiếp xúc với 1/200 định lượng mà một người ở bên ngoài trời bị phơi nhiễm.