Chuyển sang điều hướng Chuyển sang nội dung Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
Trang ChủChuẩn Bị Bộ Vật DụngLập Một Kế HoạchCập Nhật Thông Tin

Đây là Điều Cần Nghĩ Đến...

Hãy nhớ rằng mọi bộ đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp là duy nhất đối với quý vị và gia đình mình và cần được tạo ra có tính đến các nhu cầu đặc biệt của quý vị.

Quyết Định Ở Hay Đi

Tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị và bản chất của vụ tấn công, quyết định quan trọng đầu tiên là quý vị sẽ ở lại tại chỗ hay đi. Quý vị cần hiểu và lên kế hoạch cho cả hai khả năng. Sử dụng hiểu biết thông thường và thông tin sẵn có, gồm cả những điều quý vị đang tìm hiểu ở đây, để xác định xem có mối nguy hiểm trực tiếp nào không.

Trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, các nhà chức trách địa phương có thể hoặc có thể không cung cấp được thông tin ngay lập tức về điều đang xảy ra và điều quý vị cần thực hiện. Tuy nhiên, quý vị cần theo dõi tin tức trên tivi hoặc đài để biết thông tin hoặc hướng dẫn chính thức khi sẵn có Nếu quý vị được thông báo cụ thể phải sơ tán hoặc tìm kiếm điều trị y tế, hãy thực hiện như vậy ngay lập tức.