Chuyển sang điều hướng Chuyển sang nội dung Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
Trang ChủChuẩn Bị Bộ Vật DụngLập Một Kế HoạchCập Nhật Thông Tin

Đây là Điều Cần Nghĩ Đến...

Hãy trao đổi với các con của quý vị về chuẩn bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp để trẻ biết điều phải làm nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra. Nhấp vào Trẻ Em Sẵn Sàng để tìm hiểu thêm.

Trường Học và Sở Làm

Giống như các cá nhân và gia đình, trường học, các nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ, sở làm, khu dân cư và khu chung cư, tất cả cần có các kế hoạch ứng phó trong trường hợp khẩn cấp cụ thể cho từng địa điểm.

Hãy hỏi về kế hoạch tại những nơi mà gia đình quý vị dành nhiều thời gian nhất: sở làm, trường học và các nơi khác mà quý vị thường xuyên đến. Nếu không có kế hoạch nào, hãy xem xét việc tình nguyện để giúp xây dựng một kế hoạch. Quý vị sẽ được chuẩn bị tốt hơn để đoàn tụ với gia đình và người thân một cách an toàn trong trường hợp khẩn cấp nếu quý vị dự tính trước, và liên lạc trước với người khác.

Để biết thêm thông tin về hợp tác cùng nhau, vui lòng truy cập vào trang web Citizen Corps.

Trường Học Và Cơ Sở Chăm Sóc Ban Ngày

Nếu quý vị là cha mẹ hoặc người giám hộ của một người cao tuổi hoặc người trưởng thành bị khuyết tật, hãy chắc chắn rằng trường học và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày có các kế hoạch ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

» Hãy truy cập trang web Trẻ Em Sẵn Sàng để biết thêm thông tin. (bằng tiếng Anh)

  • Hãy hỏi cách họ sẽ liên lạc với các gia đình trong trường hợp khủng hoảng.
  • Hãy hỏi xem liệu họ có cất trữ đủ thức ăn, nước và các đồ tiếp liệu cơ bản khác không.
  • Tìm hiểu xem họ có chuẩn bị sẵn sàng để “trú ẩn tại chỗ” nếu cần không, và nơi họ kế hoạch đi đến nếu phải rời đi.

Để biết thêm thông tin về việc xây dựng các kế hoạch chuẩn bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp cho trường học, vui lòng truy cập vào trang web của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ tại địa chỉ: http://www.ed.gov/emergencyplan.

Sở Làm

Nếu quý vị là chủ lao động, hãy chắc chắn rằng nơi làm việc của quý vị có kế hoạch sơ tán khỏi toà nhà và kế hoạch này được thực hành thường xuyên.

» Hãy truy cập trang web Doanh Nghiệp Sẵn Sàng để biết thêm thông tin.

  • Chú ý kỹ càng đến hệ thống sưởi, thông gió và điều hoà nhiệt độ của quý vị để xác định xem hệ thống này có an toàn không, hoặc liệu hệ thống này có thể được nâng cấp để lọc tốt hơn các chất làm ô nhiễm tiềm ẩn không, và chắc chắn rằng quý vị biết cách tắt hệ thống này nếu cần.
  • Hãy nghĩ về điều quý vị phải thực hiện nếu nhân viên của quý vị không thể về nhà được.
  • Hãy chắc chắn rằng quý vị có sẵn các đồ tiếp liệu thích hợp.
  • Tìm hiểu thêm tại trang Chuẩn Bị Bộ Vật DụngỞ Lại Tại Chỗ.

Để biết thêm thông tin về hợp tác cùng nhau, vui lòng truy cập vào trang web Citizen Corps và mục Khu Vực Lân Cận và Các Căn Hộ của chúng tôi.