Main Content

Cập Nhật Thông Tin

Thời tiết mưa bão trên đường

Cập Nhật Thông Tin

Chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp không chỉ là mối quan tâm duy nhất của người California đối với động đất, những người sống trong "Vùng Lốc xoáy"; hay cư dân Bờ Vịnh vì cuồng phong. Hầu hết các cộng đồng đều có thể bị ảnh hưởng bởi một số loại mối nguy hiểm trong suốt cuộc đời. Người Mỹ cũng di chuyển nhiều hơn bao giờ hết; đến những khu vực có các tình trạng nguy hiểm mà có thể không xảy ra ở gần nhà họ. Biết điều phải làm trước, trong và sau trường hợp khẩn cấp là một phần quan trọng trong việc sẵn sàng và có thể tạo ra sự khác biệt hoàn toàn khi thời gian chỉ tính bằng giây.

Một số biện pháp bảo vệ cơ bản tương tự đối với nhiều mối nguy hiểm. Chẳng hạn, an toàn là cần thiết khi việc trải qua tất cả các mối nguy hiểm, bất kể điều này có nghĩa là trú ẩn hay sơ tán, phụ thuộc vào trường hợp khẩn cấp cụ thể. Việc xây dựng kế hoạch thông tin liên lạc cho gia đình hay tạo bộ đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp là giống nhau đối với các trường hợp khẩn cấp bất thường, thảm họa thiên nhiên và cả khủng bố. Tuy nhiên, có những khác biệt quan trọng giữa các trường hợp khẩn cấp tiềm ẩn sẽ ảnh hưởng đến quyết định quý vị đưa ra và hành động quý vị thực hiện.

Hãy sử dụng các liên kết trên trang này để tìm hiểu về các trường hợp khẩn cấp tiềm ẩn có thể xảy ra nơi quý vị sống và các biện pháp thích hợp để ứng phó với các trường hợp đó. Khi quý vị biết điều phải làm, quý vị có thể lập kế hoạch với hộ gia đình và chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Các liên kết này cũng cung cấp thông tin về cách bảo vệ hộ gia đình của quý vị và bắt đầu phục hồi sau thảm họa ban đầu.

Trước khi thảm họa xảy ra, hãy tìm hiểu cách quý vị có thể biết một trường hợp nguy hiểm sắp xảy ra. Tự làm quen với dấu hiệu của các trường hợp đến mà không có cảnh báo và biết báo nguy và cảnh báo trước của địa phương và cách quý vị sẽ nhận chúng. Việc biết về các kế hoạch trú ẩn và sơ tán trong trường hợp khẩn cấp tại địa phương và người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp tại địa phương sẽ giúp quý vị phát triển kế hoạch cho hộ gia đình quý vị và cũng sẽ giúp quý vị trong suốt cuộc khủng hoảng.

Tìm hiểu việc phải làm trong các tình huống khác nhau, phát triển và tùy chỉnh kế hoạch của quý vị đối với các mối nguy hiểm tại địa phương, các địa điểm mà thành viên hộ gia đình quý vị thường xuyên lui tới và nhu cầu cụ thể của các thành viên hộ gia đình, gồm cả động vật sẽ giúp quý vị giảm tác động của thảm họa, bảo vệ tính mạng và ngăn ngừa thương tích.