Main Content

Cộng Đồng & Kế Hoạch Khác

Hình ảnh một người đàn ông đang giơ tay tại cuộc họp ở tòa thị chính

Hãy hỏi viên chức địa phương về các kế hoạch ứng phó thảm họa của cộng đồng quý vị.

Hãy hỏi viên chức địa phương các câu hỏi sau đây về kế hoạch ứng phó thảm họa/cho trường hợp khẩn cấp của cộng đồng quý vị.

 • Các mối nguy hiểm nào có khả năng xảy ra nhất?
 • Tôi sẽ nhận được báo nguy và cảnh báo bằng cách nào?
 • Lời khuyên và các kế hoạch trú ẩn và sơ tán nào cho các mối nguy hiểm có thể tác động đến cộng đồng?
 • Có số liên hệ trong trường hợp khẩn cấp tôi cần có dành cho các trường hợp khác nhau hay không?
 • Có các cơ hội giáo dục và đào tạo về sẵn sàng ứng phó hay không?
 • Cộng đồng của tôi có kế hoạch nào hay không?
 • Tôi có thể có được bản sao hay không?
 • Kế hoạch đó bao gồm những gì?
 • Kế hoạch đó được cập nhật bao lâu một lần?
 • Tôi cần biết những gì về kế hoạch này?
 • Kế hoạch đó bao gồm các mối nguy hiểm nào?

Ngoài việc tìm hiểu về kế hoạch của cộng đồng quý vị, điều quan trọng là quý vị biết các kế hoạch nào sẵn có cho nơi làm việccủa quý vị, trường học hoặc nhà trẻ của con quý vị  và bất kỳ nơi nào quý vị thường hay lui tới như các sự kiện giải trí và thể thao, các khu vực vui chơi giải trí và các địa điểm thờ cúng.

Hãy hỏi chủ sử dụng lao động của quý vị về các chính sách tại nơi làm việc liên quan đến thảm họa và trường hợp khẩn cấp, bao gồm việc hiểu cách quý vị sẽ nhận được thông tin về trường hợp khẩn cấp và thông tin cảnh báo, các kế hoạch sơ tán và trú ẩn.

Hãy liên hệ với trường học hoặc nhà trẻ của con quý vị để thảo luận về các quy trình đối phó với thảm họa của họ.

Last updated: 03/04/2014 - 10:20 AM