Xem xét Đối Với...

Khi quý vị chuẩn bị, hãy điều chỉnh kế hoạch và nguồn tiếp liệu của mình theo nhu cầu và trách nhiệm sinh hoạt cụ thể hàng ngày của mình. Phần lớn hoặc tất cả mọi người đều có cả nhu cầu cá nhân cụ thể cũng như các nguồn lực để hỗ trợ những người khác. Quý vị, gia đình của quý vị và những người khác mà quý vị giúp đỡ hoặc phụ thuộc vào để nhận sự trợ giúp sẽ cùng nhau làm việc.

Như một phần trong việc điều chỉnh các kế hoạch của quý vị, hãy xem xét làm việc cùng những người khác để tạo ra các mạng lưới hàng xóm, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp, những người sẽ hỗ trợ nhau trong trường hợp khẩn cấp. Hãy thảo luận các nhu cầu và trách nhiệm của quý vị và cách mọi người trong mạng lưới có thể hỗ trợ nhau trong việc thông tin liên lạc, chăm sóc con cái, vật nuôi, hoặc các nhu cầu cụ thể như hoạt động của thiết bị y tế lâu dài. Tạo ra mạng lưới cá nhân của chính quý vị cho các khu vực cụ thể mà quý vị cần sự hỗ trợ.

Các Yếu Tố Cần Ghi Nhớ

Các gia đình/cá nhân cần xem xét và tùy chỉnh kế hoạch của mình theo nhu cầu và trách nhiệm cá nhân dựa trên các phương pháp liên lạc, các loại trú ẩn và các phương pháp vận chuyển có sẵn cho mình. Các yếu tố cần ghi nhớ khác bao gồm:

 • các lứa tuổi khác nhau của các thành viên
 • trách nhiệm hỗ trợ người khác
 • các địa điểm thường xuyên lui tới
 • nhu cầu theo chế độ ăn uống
 • các nhu cầu y tế bao gồm toa thuốc và thiết bị
 • nhu cầu của người khuyết tật hay suy giảm chức năng bao gồm các dụng cụ và thiết bị
 • ngôn ngữ
 • các xem xét về văn hóa và tín ngưỡng
 • vật nuôi hoặc động vật phục vụ

Ví Dụ

Khi lập kế hoạch cho các trường hợp khẩn cấp, tất cả các khác biệt cá nhân này là điều quan trọng yêu cầu mọi gia đình và từng cá nhân phải xem xét những gì mình cần trong các kế hoạch nguồn tiếp liệu của mình. Một vài ví dụ về các xem xét để điều chỉnh kế hoạch và nguồn tiếp liệu của quý vị:

 • Các gia đình có con cần hiểu được kế hoạch của trường học và nơi mà con mình sẽ trú ẩn an toàn nếu người lớn trong gia đình cần trú ẩn ở địa điểm khác cho đến khi mối nguy hiểm tức thời đã qua đi.
 • Những người bị điếc hoặc khiếm thính cần chắc chắn rằng mình có thể nhận được cảnh báo và báo động khẩn cấp dưới dạng có thể tiếp nhận được.
 • Những người cần phương tiện vận chuyển cho người khuyết tật cần làm việc với dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật của địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật để lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp.
 • Những người nói ngôn ngữ không phải là tiếng Anh có thể cần xác định các nguồn cảnh báo và báo động và nguồn thông tin về các kế hoạch của cộng đồng bằng ngôn ngữ khác.
 • Những người không có phương tiện đi lại cần biết các kế hoạch vận chuyển công cộng của địa phương và có thể cần sắp xếp việc vận chuyển với chính quyền địa phương, các tổ chức hoặc những người khác.
 • Các gia đình có trẻ sơ sinh cần lập kế hoạch về thực phẩm và nguồn tiếp liệu cho trẻ sơ sinh và phụ nữ đang cho con bú.
 • Những người có nhu cầu về chế độ ăn uống cần có nguồn cung cấp thực phẩm phù hợp trong trường hợp khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu của mình.
 • Những người phải uống thuốc cần duy trì nguồn cung cấp phù hợp, và bản sao các toa thuốc của mình.
 • Những người có động vật phục vụ cần làm việc với phòng quản lý trường hợp khẩn cấp của địa phương để đảm bảo rằng chó phục vụ của mình sẽ được nhận vào nơi trú ẩn cùng mình trong trường hợp khẩn cấp (theo yêu cầu của luật pháp) và cần đảm bảo rằng nguồn tiếp liệu cho bộ đồ dự phòng của mình có cả thực phẩm và các vật dụng cho động vật phục vụ của mình.
 • Những người cần điện năng để chạy các thiết bị y tế hoặc các thiết bị hỗ trợ khác cần xem xét làm thế nào mình duy trì được việc sử dụng các thiết bị này nếu bị mất điện. Giữ pin dự phòng cho các thiết bị nhỏ (ví dụ máy trợ thính, điện thoại di động) và xem xét việc kiếm được và học cách sử dụng máy phát điện dùng cho gia đình và mang theo sạc khi xa nhà, đặc biệt là khi mất điện có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc sự an toàn.

Last updated: 12/06/2013 - 10:34 AM