Hạn Hán

Hình ảnh bùn bị khô và nứt nẻ dưới tác động của nhiệt

Thúc đẩy người khác hành động bằng cách lấy chính mình làm gương, Cam Kết Chuẩn Bị & hãy nói với những người khác về điều đó!

Cam Kết Chuẩn Bị

Gần như tất cả các vùng của nước ta đều có những giai đoạn lượng mưa giảm. Nếu chúng ta có kế hoạch ứng phó với hạn hán, thì chúng ta có thể hưởng lợi từ những năm bình thường hay những năm có mưa và không bị bất ngờ trong những năm khô hạn.

Last updated: 04/03/2013 - 04:37 PM