Kế Hoạch Bảo Vệ Bản Thân & Gia Đình Quý Vị

Family seated around a kitchen table writing an emergency plan

Chuẩn bị cho chính mình và gia đình quý vị trong trường hợp thảm họa xảy ra bằng cách lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp.

Tải xuống Kế Hoạch Cho Trường Hợp Khẩn Cấp cho Gia Đình (FEP) (PDF), in các trang và điền chúng ngoại tuyến.

Việc lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp của quý vị cũng cần kèm theo việc chăm sóc vật nuôi, hỗ trợ các thành viên trong gia đình có các nhu cầu tiếp cận và chức năng và tắt các thiết bị tiện ích sinh hoạt an toàn.

Quý vị có thể cũng muốn hỏi thông tin về các kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp trong công việc, chỗ trông trẻ và trường học. Nếu chưa có kế hoạch nào, hãy xem xét việc tình nguyện giúp đỡ lập kế hoạch. Tìm hiểu thêm về các kế hoạch cho trường học và nơi làm việc.

Ngay khi quý vị thu thập thông tin quan trọng này, hãy tập hợp các thành viên trong gia đình và thảo luận thông tin đó để đưa vào kế hoạch. Thực hành kế hoạch của quý vị ít nhất hai lần trong năm và cập nhật nó theo bất cứ vấn đề nào xuất hiện.

Last updated: 03/04/2014 - 10:50 AM