Các Đường Thoát Hiểm

Close up image of an exit sign

Hãy vẽ sơ đồ phòng trong nhà quý vị. Sử dụng một tờ giấy trắng cho mỗi tầng. Đánh dấu hai lộ trình thoát hiểm từ mỗi phòng. Đảm bảo rằng trẻ em hiểu các bản vẽ đó. Dán một bản sao của các bản vẽ đó lên tường ở ngang tầm mắt trong phòng của mỗi đứa trẻ.

Nếu nhà quý vị cao hơn mặt đất, hãy lập kế hoạch sử dụng thang thoát hiểm từ các tầng phía trên. Đảm bảo rằng mọi người trong hộ gia đình của quý vị quen thuộc với và sử dụng tốt các sản phẩm này.

Nơi Gặp Mặt

Xác định nơi gặp mặt trong trường hợp khẩn cấp. Ghi chép địa điểm.

Quý vị ở đâu...Nơi gặp mặt...
Gần nhàCột điện thoại của nhà hàng xóm
Bên ngoài khu cư trúBãi đậu xe ở cửa hàng tạp hóa trong khu dân cư

 

Last updated: 04/12/2013 - 11:45 AM