Ở Trong Tòa Nhà Cao Tầng

  • Lưu ý vị trí lối thoát gần nhất trong trường hợp khẩn cấp nằm ở đâu.
  • Hãy chắc chắn rằng quý vị biết lối thoát ra ngoài khác trong trường hợp lựa chọn thứ nhất của quý vị bị chặn.
  • Chui xuốngdưới gầm bàn làm việc hay bàn ăn nếu mọi thứ đang rơi xuống.
  • Tránh xatủ hồ sơ, kệ sách hoặc các thứ khác có thể rơi xuống.
  • Quay mặtngược lại hướng cửa sổ và kính.
  • Tránh xa các tường bên ngoài.
  • Xác định xem quý vị cần phải ở lại tại chỗ, "trú ẩn tại chỗ" hay sơ tán.
  • Nghevà thực hiện theo chỉ dẫn.
  • Mang theo bộ đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp của quý vị trừ khi có lý do để tin rằng bộ đồ đó đã bị nhiễm bẩn.
  • Không sử dụng thang máy.

Đi ở phía bên phải trong khi đi xuống cầu thang để cho phép nhân viên phụ trách trường hợp khẩn cấp đi lên.

Last updated: 10/14/2013 - 03:58 PM