Main Content

Trẻ Sơ Sinh & Trẻ Nhỏ

Một cặp vợ chồng trẻ với trẻ sơ sinh.

Hãy nhớ các nhu cầu đặc biệt của thành viên gia đình quý vị khi tạo bộ đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp và kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp của gia đình quý vị.

Với Trẻ Nhỏ:

  • Sữa công thức
  • Tã lót
  • Bình sữa
  • Sữa bột
  • Dược phẩm
  • Khăn ướt
  • Kem chống hăm tã

Hãy cố gắng làm cho việc lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp trở nên vui vẻ với con quý vị. Tập hợp các thành viên gia đình quý vị để họp gia đình nhanh, có thể là sau khi ăn bánh pizza hoặc trước khi xem bộ phim yêu thích của quý vị.

Hãy trao đổi về các thắc mắc về Kế Hoạch Cho Trường Hợp Khẩn Cấp cho Gia Đình (FEP) và lập danh sách giải pháp của gia đình quý vị. Tìm thêm thông tin về việc lập kế hoạch tại www.ready.gov/kids.

Để biết thêm thông tin về cách lập kế hoạch cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong suốt trường hợp khẩn cấp, hãy truy cập vào Sở Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California.